Przedszkole Integracyjne nr 2 w Cieszynie
https://przedszkole2.cieszyn.pl/uploads/images/naglowki/onas1.png

Budynek

Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym, jednopoziomowym, otoczonym dużym ogrodem, bez barier architektonicznych.

Posiadamy:
4 sale zabaw, w których organizacja przestrzeni i wyposażenie uwzględniają zasadę swobodnego wyboru przez dziecko aktywności spontanicznej lub kierowanej;
gabinet psychologa;
gabinet logopedy;
gabinet do pacy metodą Marii Montessori;
salka rehabilitacyjna
gabinet terapii zabawą;
gabinet do pracy indywidualnej z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Designed by: StronyDlaFirm.eu