Przedszkole Integracyjne nr 2 w Cieszynie
https://przedszkole2.cieszyn.pl/uploads/images/naglowki/zajecia1.png

Organizacja grup

Przedszkole prowadzi 4 grupy o strukturze rodzinkowej:

Struktura rodzinkowa oznacza, że wspólnie przebywają dzieci zdrowe w zbliżonym wieku oraz dzieci niepełnosprawne (posiadające aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP) – te dobierane są do grupy tak, aby ich liczba nie przekraczała 3-5, uwzględnione są indywidualne możliwości i potrzeby każdego dziecka oraz staramy się, aby niepełnosprawności dzieci były zróżnicowane.

Zasadą jest przyjmowanie 20 dzieci do grupy oraz to, aby grupa w swojej podstawowej strukturze pozostawała niezmienna – dzieci bawią się i uczą razem pod opieką tych samych nauczycieli w ciągu wszystkich lat pobytu w przedszkolu.

W grupie pracuje stale 2 nauczycieli, w tym co najmniej jeden ma kwalifikacje pedagoga specjalnego i pełni funkcję nauczyciela wspierającego.

Ze względu na niepełnosprawność do przedszkola przyjmujemy dzieci:

Designed by: StronyDlaFirm.eu