Przedszkole Integracyjne nr 2 w Cieszynie
https://przedszkole2.cieszyn.pl/uploads/images/naglowki/zajecia1.png

Rodzaje zajęć

Oferta Przedszkola nr 2 – Integracyjnego w Cieszynie zawiera następujące zajęcia dla dzieci:

 1. Grupowe zajęcia dydaktyczne (prowadzone codziennie przez nauczycieli grup).
 2. Indywidualne zajęcia rewalidacyjne zgodne z zaleceniami poradni dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Grupowe zajęcia gimnastyki korekcyjnej (prowadzone raz w tygodniu przez rehabilitanta ruchu).
 4. Grupowe zajęcia muzykoterapii (prowadzone raz w tygodniu przez muzykoterapeutę).
 5. Zajęcia terapeutyczne prowadzone przez pedagoga i psychologa, w małych grupach:
  1. pierwsza grupa: „Jestem ja, jesteś ty – raz, dwa, trzy” – dla dzieci, które potrzrebują zajęć wspierających, aktywizujących ze względu na swoją niesmiałośc i trudności w wyrażaniu emocji,
  2. druga grupa: „Podróż do krainy wyobraźni” – arteterapia dla dzieci nadruchliwych, z trudnościami w koncentracji uwagi i trudne zachowania.
 6. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w grupie: religia, j. angielski.
 7. Indywidualna terapia logopedyczna.
 8. Zajęcia korekcyjno-kompenasacyjne dla dzieci na terenie grupy prowadzone przez terapeutę pedagogicznego.
 9. Indywidualne konsultacje wspierające dla rodziców, prowadzone przez psychologa w zależności od potrzeb.

Stałe imprezy środowiskowe:

Dodatkowe atrakcje:

Designed by: StronyDlaFirm.eu