Przedszkole Integracyjne nr 2 w Cieszynie

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Zajęcia są prowadzone dla dzieci posiadających Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez PPP.

Rodzaje zajęć WWR :

Designed by: StronyDlaFirm.eu