Przedszkole Integracyjne nr 2 w Cieszynie
https://przedszkole2.cieszyn.pl/uploads/images/naglowki/ogloszenia1.png
kwi 18, 2017

Nabór do przedszkola


Rekrutacja

do publicznych przedszkoli w Cieszynie rozpoczyna się

19 kwietnia 2017 r.

 

 

Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową:

 

www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl

 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy:

 

Lp

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 19 kwietnia 2017 r. od godz. 8

do 04 maja 2017 r.

do godz.15

od 05 czerwca 2017 r.
do 09 czerwca 2017 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

od 19 kwietnia 2017 r.

do 05 maja 2017 r.

od 05 czerwca 2017 r.

do 12 czerwca 2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 maja  2017 r.

 

27 czerwca 2017 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 22 maja 2017 r.

do 26 maja 2017 r.

od 27 czerwca 2017 r.

do 29 czerwca  2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

31 maja 2017 r.

 

30 czerwca 2017 r.

 

 

Podaje się do publicznej wiadomości kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów branych pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 określone w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXII/309/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn:

 

-     Kandydat, którego oboje rodziców pracuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym, kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o miejscu pracy, studiów lub nauki, za które można uzyskać 32 punkty,

-     Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru lub zostało objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 16 punktów,

-     Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 8 punktów,

-   Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola  - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 4 punkty,

-    Kandydat, który uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do przedszkola lub żłobka –

      potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych,   

     za które można uzyskać 2 punkty.

_____________________________________________

 

 

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie  i Przedszkolu nr 4 w Cieszynie będzie przeprowadzona odrębnie tj.:

-  rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do Przedszkola nr 2 – Integracyjnego lub Przedszkola nr 4 i tam składają podania do 4 maja br.,

-   kwalifikację (nabór) dzieci niepełnosprawnych prowadzić będzie komisja powołana przez Dyrektora Przedszkola nr 2–Integracyjnego oraz  Dyrektora Przedszkola nr 4.

 

 

 

 

Bliższych informacji udziela Dyrektor lub pracownicy przedszkola

 

 

 

Źródło:

Zarządzenie Nr 0050.243.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 kwietnia 2017 roku
w sprawie określenia terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli dla roku szkolnego 2017/2018, a także podanie do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w II etapie oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Kategoria: General
Napisał: przedszkole
.

Designed by: StronyDlaFirm.eu