Przedszkole Integracyjne nr 2 w Cieszynie
https://przedszkole2.cieszyn.pl/uploads/images/naglowki/ogloszenia1.png

sie 22, 2021

Wyprawka przedszkolaka na nowy rok szkolny 2021/22 (dotyczy dzieci najmłodszych, które będą ucęszczac do grupy Biedronki)

Obuwie zmienne, piżama, worek z ubrankami na zmianę (skarpetki, majtki, koszulki, getry, spodnie)

Zebranie z Rodzicami dzieci wszystkich grup odbędzie się na początku września. Informacja o dokładnym terminie podana zostanie wkrótce

cze 27, 2021

Zbliżają się wakacje, czas radości i odpoczynku. Musimy jednak pamiętać o pewnych zasadach, aby wakacje równocześnie były bezpieczne. Udanych wakacji!

Ulotka odnośnie kleszczy

maj 18, 2021

Nasze przedszkole bierze udział w konkursie ekologicznym

Sklep z zabawkami Maludas organizuje drugą edycje konkursu! Tym razem temat dotyczy troski o środowisko, a hasłem przewodnim jest: ,,Ziemia – planeta marzeń”. Dbanie o ekosystem staje się w świadomości wielu osób niezwykle ważne, bowiem z roku na rok środowisko ulega większej degradacji, dlatego warto edukować w tym zakresie dzieci od najmłodszych lat.

Co trzeba zrobić?

Aby wziąć udział w konkursie, należy za pomocą dowolnej metody plastycznej przedstawić to, jak dbasz o środowisko. Segregacja śmieci, oszczędzanie wody, zakupy z torbą wielokrotnego użytku – dzieci mają wiele możliwości! A wszystko w trosce o Matkę Naturę.

Nagrody

 • W kategorii - przedszkole będą przyznane następujące nagrody:
      * Zielona kompania (I miejsce) - bon o wartości 900 zł,
      * Ekologiczny zakątek (II miejsce) - bon o wartości 700 zł,
      * Zgodni z naturą (III miejsce) - bon o wartości 400 zł.

  W kategorii - szkoła podstawowa i parafie będą przyznane następujące nagrody:
      * Świadomi obywatele (I miejsce) - bon o wartości 900 zł,
      * Proekologiczna drużyna (II miejsce) - bon o wartości 700 zł,
      * Pielęgnujący ekosystem (III miejsce) -  bon o wartości 400 zł.

 

Bon zostanie przesłany drogą e-mailową na wskazany adres w formularzu zgłoszeniowym.

Liczba zgłoszeń

Każde przedszkole może wysłać 10 zgłoszeń, szkoła podstawowa i parafia może wysłać maksymalnie 12 zgłoszeń.

Termin

Na prace czekamy do 21 maja. Zwycięzców ogłosimy 26 maja.

Forma zgłoszeń

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem, pobrać formularz i prawidłowo go wypełnić. Następnie prześlij go razem z pracą i zgodami rodziców dzieci/dziecka na adres konkurs@maludas24.pl. Więcej informacji na stronie: https://maludas.pl/konkurs

Pracę należy przesłać w formacie .jpg lub .png w wysokiej rozdzielczości, co umożliwi zamieszczenie jej w galerii sklepu Maludas.

Komisja konkursowa

Miło nam ogłosić, że przewodniczącą jury w konkursie została Wiola Wołoszyn, autorka popularnej serii książek ,,Jano i Wito”.

Partnerzy konkursu:

https://www.aviva.pl/

https://terdeals.com/pl

kwi 2, 2021

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola do 13.04.2021 r. do godz. 15:00. Można to zrobić na dwa różne sposoby:

 1. Tradycyjnie – pobrać druk potwierdzenia woli ze strony internetowej vnabor lub ze naszej strony, wypełnić i wrzucić do skrzynki pocztowej przedszkola (brązowa, wisi po prawej stronie drzwi wejściowych);

 2. Elektronicznie – zalogować się na stronie internetowej vnabor i postępować zgodnie z instrukcjami.

  

Aleksandra Stanieczek

Dyrektor Przedszkola nr 2 – Integracyjnego w Cieszynie

 

Link do pobrania druku

mar 31, 2021

WAŻNA INFORMACJA( dotyczy rekrutacji):

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do

jednostki w terminie do 2021-04-13 godz. 15:00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest

równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

mar 26, 2021

Od 29 marca do 11 kwietnia br. ograniczone zostanie funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Jak czytamy w rozporządzeniu, „ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. Dodatkowo, ww. placówki wychowania przedszkolnego będą obowiązane prowadzić zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS, o ile rodzice tych dzieci złożą wniosek o zorganizowanie tych zajęć do dyrektora przedszkola lub szkoły albo osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego”.

Przedszkole organizuje zajęcia (dostosowane do zmiennej sytuacji):

 1. dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
 3. dla dzieci rodziców realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W załączaniu wniosek, do odesłania w wersji elektroniczny (bez podpisu) na adres: przedszkole-nr-2@wp.pl, w nieprzekraczalnym terminie do

15:00

27.03.2021 r. (sobota).

Podpisany oryginał wniosku prosimy dostarczyć do przedszkola.

 https://przedszkole2.cieszyn.pl/uploads/images/PDF/Wniosek_rodzice_s%C5%82u%C5%BCby.pdf

WAŻNE: W treści maila prosimy podać daty, w którym dziecko ma uczestniczyć w zajęciach.

WAŻNE: prosimy o zadeklarowanie w treści maila również godzin w jakich dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach.  W związku z zaistniałą sytuacją pobyt dziecka w przedszkolu powinien być jak najkrótszy (w miarę możliwości).

Prosimy o zrozumienie sytuacji kryzysowej i pomoc w organizacji przedszkola funkcjonującego w zmienionych warunkach.

mar 26, 2021

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez

Miasto Cieszyn na rok szkolny 2021/2022

 Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie:

cieszyn.podstawowe.vnabor.pl

w terminie 6 kwietnia 2021 r. od godz. 8:00 do 20 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz - ZGŁOSZENIE - dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych

Rekrutacja odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybiorą szkołę poza obwodem - dzieci biorą udział w procesie rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Miasta Cieszyna. Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego w szkole, konieczny jest kontakt telefoniczny rodzica z dyrekcją danej szkoły.

 

mar 24, 2021
mar 24, 2021
mar 22, 2021

 

DYREKCJA ORAZ NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE

ZAPRASZAJĄ NA

WIZYTĘ WIRTUALNĄ W „W TRÓJCE” 

https://photos.app.goo.gl/4fyQMKQoRw8sAE8k8

Zapisy od 6 kwietnia 2021r. godz. 8.00
do 20 kwietnia 2021 do godz. 15.00

 https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/cieszyn

mar 7, 2021
mar 1, 2021
lut 18, 2021

„Wybieram cieszyńskie przedszkole”

 

Drodzy Rodzice!

Nasze Przedszkole bierze udział w projekcie unijnym pt.: „Wybieram cieszyńskie przedszkole”. W ramach projektu będą prowadzone dla dzieci zajęcia dodatkowe:

1. Zaczarowany ogród - zajęcia rozwijające wrażliwość na naturę.

2. Logorytmika - zajęcia rozwijające mowę z wykorzystaniem ruchu i muzyki.

3. Kodowanie na dywanie - zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, naukę programowania bez użycia komputera.

4. Sprawna rączka - zajęcia doskonalące precyzję ruchów ręki ( przygotowania do nauki pisania).

5. Doświadczanie świata - poznanie świata poprzez smak, zapach, wzrok, dźwięk i dotyk (zajęcia unikatowe w placówkach państwowych).

6. Klockomania - rozwijanie logicznego myślenia, nabywanie sprawności manualnych, w oparciu
o konstruowanie z klocków (z użyciem oryginalnych i nieznanych dzieciom zestawów).

 

Propozycja zajęć jest zindywidualizowana do potrzeb każdego przedszkolaka (po wstępnej diagnozie). Przydział do grup i rodzaju zajęć koordynują wychowawcy w grupach. Prosimy o wybranie z otrzymanej oferty co najmniej 2 rodzajów zajęć.

 

Walory projektu:

1. Zajęcia są bezpłatne.

2. Ciekawa formuła zajęć w oparciu o nowoczesne metody i pomoce dydaktyczne.

3. Projekt zakłada wyposażenie placówki w rewelacyjne pomoce dydaktyczne, które będą służyły Państwa dzieciom w kolejnych latach.

4. Opieka dla dzieci w godzinach popołudniowych.

 

Liczymy na Państwa zaangażowanie i pomoc w realizacji projektu. Gwarantowana wspaniała zabawa dla dzieci i zadowolenie Rodziców.

Zakładany start - marzec 2021.

Projekt trwa 12 miesięcy (bez wakacji).

Prosimy o szybkie dokonanie wyboru zajęć co ułatwi nam organizację zajęć i opracowanie całego harmonogramu.

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo indywidualnie od wychowawców wraz ze zgoda na uczestnictwo w wybranej formie zajęć.

 

Dziękujemy i zapraszamy!

lut 14, 2021

REKRUTACJA
na nowy nok szkolny 2021/2022

 

Otwarcie strony internetowej dla Rodziców rozpoczyna się:

26.02.2021 od godz. 8.00 i trwa do 12.03.2021 do godz. 15.00.

 

STRONA DLA RODZICÓW

cieszyn.przedszkola.vnabor.pl

 

Po zalogowaniu dziecka w systemie prosimy o wydrukowanie wniosku i dostarczenie go do placówki pierwszego wyboru.

 
  

Aleksandra Stanieczek

Dyrektor Przedszkola nr 2 – Integracyjnego w Cieszynie

gru 13, 2020

Podziękowanie!!!

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy wypowiedzieli się w badaniu ankietowym nt. działalności naszego przedszkola. Dziękujemy za merytoryczne uwagi i opinie. Z dużą przyjemnością ogłaszamy, że dotarły do nas bardzo pochlebne informacje zwrotne przekazane przez Panią Burmistrz G. Staszkiewicz. Cieszymy się, że nasze starania zostały przez Państwa docenione.Dzielimy się z Państwem naszą radością i życzymy nam wszystkim dalszej owocnej współpracy????

lis 13, 2020

Ogłoszenie!!!

Potwierdzam informację, że od poniedziałku, tj.16 listopada, przedszkole będzie otwarte.

lis 9, 2020

Ogłoszenie!

Na ten moment istnieje możliwość, że nasze przedszkole będzie czynne od 16.11.20, ale ze względu na zdalne nauczanie w szkole (do 8 roku życia) będzie problem z personelem obsługowym. Dlatego zwracamy się z prośbą do Rodziców, aby się zdeklarowali w swoich grupach, które dzieci koniecznie muszą uczęszczać do przedszkola. Dziękujemy za zrozumienie

lis 6, 2020

Ogłoszenie!!!

W porozumieniu z organem prowadzącym i Sanepidem nasze przedszkole nadal na zdalnym nauczaniu do 13.11..Co dalej? Będziemy informować na bieżąco

paź 31, 2020

Ogłoszenie!!!

W porozumieniu z organem prowadzącym i Sanepidem nasze przedszkole przechodzi na zdalne nauczanie od 02.11 do 06.11..Co dalej? Będziemy informować na bieżąco

paź 25, 2020

Ogłoszenie !!!

Ze względu na chorobę personelu i w trosce o bezpieczeństwo Dzieci i Rodziców, Dyrektor Przedszkola nr 2 Integracyjnego w Cieszynie w porozumieniu z Organem Prowadzącym zawiesza zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od dnia 26.10.2020-30.10.2020. Dalsze informacje będziemy przekazywać na bieżąco.

paź 4, 2020

Jak na jesień przystało w każdej grupie trwa wykorzystywanie darów jesieni. W minionym tygodniu warzywa i owoce grały główną rolę w każdej grupie. Sałatka owocowa w Konikach Polnych i Biedronkach, sok warzywno-owocowy w Żukach z użyciem wyciskarki, sok jabłkowo-marchewkowy w Motylkach przy użyciu sokowirówki oraz ciasto marchewkowe w Motylkach. Było pysznie. Oprócz kulinariów, matematyczne przeliczanie owoców, owocowe prace plastyczne, spacery, ćwiczenia gimnastyczne, czasem w salce rehabilitacyjnej z elementami SI oraz język angielski z panią Agatką.

więcej

wrz 24, 2020

W tym tygodniu Motylki dowiedziały się jak dbać o czystość rąk, swojego ciała oraz dbać o swoje zdrowie. Eksperymentowały z wodą i mydłem, a także słuchały pani Natalii o pracy pielęgniarki (jeszcze raz dziękujemy), mierzyły sobie ciśnienie, temperaturę, zobaczyły różne przybory, które potrzebne są pielęgniarce w pracy.

 

więcej

wrz 17, 2020

Jak to zwykle na początku roku bywa rozmawiamy z dziećmi na temat bezpieczeństwa, zarówno w przedszkolu, na placu zabaw, a także w drodze do i z przedszkola. Pomógł nam w tym pan policjant (prywatnie tatuś Zuzi-dziękujemy jeszcze raz), który szczególnie uczulił dzieci na bezpieczne jeżdżenie na rowerku w kasku i w miejscu do tego przeznaczonym pod opieką dorosłych.

 

 

wiecej

sie 31, 2020

ZASADY  PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z NASZEGO PRZEDSZKOLA

 1. RODZIC/OPIEKUN DZWONI I CZEKA NA PODEJŚCIE PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA;
 2. RODZIC/OPIEKUN WCHODZI W MASECZCE, RĘKAWICZKACH LUB BEZWŁOCZNIE PO WEJŚCIU DEZYNFEKUJE RĘCE;
 3. DO PRZEDSZKOLA PRZYPROWADZANE SĄ WYŁĄCZNIE DZIECI ZDROWE (BEZ KASZLU, KATARU, PODWYŻSZONEJ TEMPERATURY CZY INNYCH OBJAWÓW INFEKCJI);
 4. NIE PRZEPROWADZAMY DZIECI, JEŻELI W DOMU PRZEBYWA OSOBA OBJĘTA KWARANTANNĄ LUB IZOLACJĄ DOMOWĄ;
 5. PRACOWNIK PRZEDSZKOLA DOKONUJE POMIARU TEMPERATURY DZIECKA;
 6. W SZATNI MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE TROJE RODZICÓW Z ZACHOWANIEM DYSTANSU SPOŁECZNEGO (1,5 M);
 7. PROSIMY RODZICÓW O OGRANICZENIE CZASU PRZEBYWANIA Z DZIECKIEM W SZATNI!
 8. Z POWYŻSZYMI ZASADAMI NALEŻY ZAPOZNAĆ WSZYSTKIE OSOBY UPRAWNIONE DO PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI;
 9. SUGERUJEMY ABY DZIECI ZE STARSZYCH GRUP PRZEBIERAŁY SIĘ W SZATNI SAMODZIELNIE;
sie 24, 2020

OGŁOSZENIE!!!

Kończy się przerwa wakacyjna, a więc 1 września zapraszamy do przedszkola wszystkie dzieci, z czego bardzo się cieszymy. Na dzień dzisiejszy mamy informację, że przedszkole będzie funkcjonowało  w miarę normalnie, czyli dzieci będą w swoich grupach. Na pytanie o zebranie rodziców odpowiadam, że nie będzie w ogóle. Wszystkie informacje będą przekazywane na stronie internetowej. Wytyczne GIS-u zostaną zamieszczone w najbliższym czasie. Tak samo wyprawka przedszkolaka, czyli co należy przynieść do przedszkola oprócz dziecka. Wkrótce pojawi się deklaracja do pobrania i wypełnienia. Udanego ostatniego tygodnia wakacji i do zobaczenia 1 września

lip 23, 2020

Podajemy treść komunikatu wystosowanego przez organ prowadzący :

Przedszkole nr 2 Integracyjne nadal zamknięte

 

Do końca lipca zamknięte pozostaje Przedszkole nr 2 Integracyjne w Cieszynie. W miesiącu sierpniu będzie planowana przerwa wakacyjna.

- Po konsultacji z rodzicami i organem prowadzącym, z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i ich najbliższych, podjęłam decyzję o przedłużeniu decyzji o zamknięciu placówki do 31 lipca. W sierpniu przedszkole będzie nieczynne z uwagi na planowaną przerwę wakacyjną – mówi Aleksandra Stanieczek, dyrektor placówki.

Przedszkole zostało zamknięte z powodu zakażenia koronawirusem przez jednego z pracowników. U kolejnych przebadanych pracowników nie stwierdzono zakażenia. – Mamy nadzieję na szybki powrót do zdrowia chorującej osoby z personelu przedszkola – mówi Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Miasta Cieszyna.

lip 17, 2020

UWAGA!!!

Dyrekcja naszego przedszkola w porozumieniu z Sanepidem podjęła decyzję o zamknięciu placówki do 24 lipca w związku z potwierdzeniem koronawirusa u jednego z pracowników. Dalszych informacji należy spodziewać się w piątek 24.07

lip 15, 2020

Uwaga!!!

W związku z podejrzeniem zakażenia Covid-19 jednej z osób na terenie placówki informujemy,że do końca tygodnia przedszkole będzie zamknięte. W piątek będzie informacja co dalej

lip 2, 2020

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

 

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649 z późn. zm.) przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole.

W 2020 r.  w trosce o bezpieczeństwo z uwagi na stan epidemii przerwy wakacyjne zostały ustalone w cyklach miesięcznych, aby praca w przedszkolach była zgodna z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, min. niemożliwa jest wymiana dzieci z innymi grupami i przedszkolami, dziećmi powinni zajmować się ci sami opiekunowie.

W bieżącym roku dyżury wakacyjne zostały wydłużone dwukrotnie w porównaniu do lat ubiegłych, gdzie przeciętnie przedszkole pełniło 2-tygodniowy dyżur wakacyjny, a następnie przez 6 tygodni było zamknięte. Obecnie publiczne przedszkola pełnią 1-miesięczne dyżury wakacyjne.

W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

Ponadto informuję, że po zniesieniu części ograniczeń dotyczących jednostek oświatowych Burmistrz Miasta Cieszyna  podjął decyzję o uruchomieniu publicznych przedszkoli od dnia 13 maja 2020 r. w sytuacji, kiedy nie wszystkie gminy powiatu cieszyńskiego zdecydowały się na taki krok.

cze 24, 2020

Nasze przedszkole w lipcu pełni dyżur wakacyjny. Zainteresowani Rodzice powinni jak najszybciej pobrać, wypełnić i odesłać (albo dostarczyć do przedszkola) poniższą deklarację.

Deklaracja do pobrania

cze 12, 2020

Uwaga Rodzice!!!
Wszystko się wyjaśniło,jest bezpiecznie i pani dyrektor podjęła decyzję, że wracamy do pracy.Od poniedziałku przedszkole będzie otwarte dla dzieci które ostatnio chodziły, także będą się odbywać zajęcia indywidualne.

cze 8, 2020
UWAGA RODZICE!!!
Pani Dyrektor w porozumieniu z Sanepidem podjęła decyzję o zamknięciu naszego przedszkola do końca tygodnia. Pod koniec tygodnia na naszej stronie poinformujemy co dalej.
maj 12, 2020
maj 8, 2020

UWAGA!!!

Nasze przedszkole będzie otwarte od 13 maja dla dzieci rodziców pracujących. Chętni rodzice mogą kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem tel. 725998410. Ruszamy na razie z jednym oddziałem. Prowadzić będziemy działalność opiekuńczą, zgodnie z zaleceniami GIS. Każde przyjęcie dziecka do przedszkola jest rozpatrywane indywidualnie, ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Każdy chętny rodzic musi wypełnić deklarację (poniżej) i zapoznać się z wytycznymi GIS

potrzebne linki

Deklaracja rodzica

Wytyczne GIS

kwi 9, 2020

UWAGA Rodzice-kandydaci!!!

Sprostowanie :

potwierdzenie woli przyjęcia do naszego przedszkola tylko do 17.04.2020 do godziny 15.00

kwi 8, 2020

UWAGA RODZICE-Kandydaci!!!

Zakończył się etap zakwalifikowania się kandydatów do przedszkola. To, czy dziecko zostało zakwalifikowane można sprawdzić na stronie internetowej. Link poniżej. Listy przyjętych dzieci będą opublikowane po potwierdzeniu przez rodziców woli przyjęcia dziecka do naszego przedszkola. Prosimy rodziców o potwierdzenie woli przyjęcia do naszego przedszkola do 24.04.2020r

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/cieszyn/News

mar 20, 2020

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu covid-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły

Link do oświadcznia

kwi 12, 2019
kwi 9, 2019

Drodzy Rodzice. 

Wczoraj 8.04.2019 nasze przedszkole przyłączyło się do ogólnopolskiego strajku nauczycieli, który nadal trwa. Jutro dalsze informacje.

kwi 5, 2019
lut 22, 2019
lut 21, 2019
lis 9, 2018

Dziś w przedszkolu był wielki dzień! Odbyła się uroczysta akademia z udziałem wszystkich przedszkolaków z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Akademię rozpoczęło wspólne śpiewanie hymnu, a potem każda grupa przygotowała wiersz, piosenkę, a starsze grupy także taniec. "Koniki Polne" odtańczyły poloneza, a "Żuki" mazura. Powtórka całej akademii odbędzie się 20.11 (wtorek) o godz.15.00. Rodziców serdecznie zapraszamy!

więcej

lis 7, 2018

Dziś "Koniki Polne" odbyły lekcję patriotyzmu w Bibliotece Miejskiej pt." Trudny lot orła białego"

 

więcej

lis 6, 2018

Dzieci z grupy " Motylki" odwiedziły Bibliotekę Miejską. Uczestniczyły w zajęciach czytelniczych o tematyce patriotycznej pt. " Trudny lot orła białego"

 

więcej

paź 29, 2018

Jesień w połowie, to i w naszym przedszkolu jesiennie. Odbywają się jesienne poranne kręgi, jeszcze niedawno trwały prace ogrodowe. Byle tak do...wiosny

więcej

więcej

więcej

paź 29, 2018

UWAGA

paź 24, 2018

Dziś w cieszyńskim teatrze działo się! Po raz pierwszy odbył się konkurs pod nazwą Eko Fashion. Wzięło w nim udział 12 cieszyńskich przedszkoli. Nasze przedszkole reprezentowała grupa "Żuki". Zadaniem przedszkola było wykonanie 2 strojów wieczorowych z recyklingu, w których wystąpią wybrane dzieci. Nas reprezentowała Emilka i Kuba. Po pokazie pięknych strojów odbył się konkurs ekologiczny(puzzle, segregacja śmieci, quiz). W nim startowały Ola i Livia. Na koniec oglądaliśmy ekologiczne przedstawienie pt"Czerwony Kapturek" wystawiony przez Studio Teatralne "Sztuka" z Trzebinii. Mimo, iż nie zajęliśmy miejsca na podium, było to ciekawe wydarzenie, a dzieci się świetnie bawiły!

więcej

paź 22, 2018

Dziś odbyły się, wcześniej zapowiadane, warsztaty logopedyczne. Uczestnicy dobrze się bawili i mogą skorzystać z porad, jak robić gimnastykę buzi i języka na co dzień w domu

 

więcej

paź 16, 2018

Dziś "Motylki" upiekły pyszne ciasto, w skład którego wchodziła ...marchewka, cukinia i ananas! Dary jesieni!

 

wiecej

paź 16, 2018

Natomiast "Żuki" odwiedziły zagrodę danieli. Nakarmiły przysmakami oraz pobawiły się z Borysem.

więcej

paź 15, 2018

Natomiast "Żuki" poszły do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie na warsztaty pszczelarskie. W drodze powrotnej przeszły przez studio filmowe, jakim obecnie jest cieszyński rynek. Przywitał się z nimi znany cieszyniak, Jerzy Oszelda, który gra w kręconym filmie.

więcej

paź 15, 2018

Korzystając z pięknej pogody "Koniki Polne" wybrały się do zagrody danieli. Karmiły daniele różnymi przysmakami, potem bawiły się na placu zabaw.

 

więcej

paź 10, 2018

Dziś wszystkie dzieci oprócz "Biedronek" wybrały się do teatru na spektakl muzyczny pt."Alicja w Krainie Czarów", który przygotował Teatr "Bohema" z Bielska-Białej.

więcej

paź 9, 2018

"Motylki" dziś miały jesienną gimnastykę z elementami Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne. Jak widać bawiły się świetnie.

 

więcej

paź 5, 2018

Dziś także wykorzystane zostały dary jesieni. "Koniki Polne" zrobiły sok marchewkowy z niewielkim dodatkiem innych owoców i poznały pracę sokowirówki....

więcej

paź 5, 2018

...a "Żuki" zrobiły smoothie z wszystkich możliwych owoców, które same przyniosły. Zapoznały się z pracą blendera. Było pyszne!

 

więcej

 

paź 2, 2018

Do naszego przedszkola jesień wprowadziła się na całego. Dzieci przynoszą dary jesienne do kącików w salach. "Motylki" zrobiły dziś sok z jabłek, a "Żuki" owocowe koreczki. Skrzynki z kasztanami i żołędziami też się stale napełniają.

więcej

wrz 28, 2018

Korzystając z owocowego bogactwa jesieni "Koniki Polne" zrobiły dziś pyszną sałatkę owocową

 

więcej

wrz 28, 2018

"Żuki" dziś uczyły się dbać o swoją planetę (segregacja śmieci, oszczędzanie wody) oraz obserwowały eksperymenty z wodą w roli głównej

 

więcej

wrz 27, 2018

Dziś kolejna atrakcja w naszym przedszkolu: przyjechali strażacy swym czerwonym wozem! Radości było co nie miara

 

więcej

wrz 26, 2018

Kończy się pierwszy miesiąc tego roku szkolnego. "Biedroneczki" już się zadomowiły w przedszkolu, inne dzieci oswoiły się z nową salą, jak na razie dużo czasu spędzamy w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci 5-letnie biorą udział w programie pn."Profilaktyka jamy ustnej". Odbyły się już dwa spotkania z panią stomatolog, dr M.Biedrawą, dzieci otrzymały kubek, szczoteczkę do zębów oraz pastę. W związku z tym programem Rodziców dzieci 5-letnich zapraszamy jutro na spotkanie na godzinę 16.30

 

więcej

wrz 26, 2018

Dziś dzieci miały wielką atrakcję : przybył do nas p.Krystian ze swoją menażerią, o której ciekawie opowiadał. Pokazał nam żabę, ropuchę, jaszczurki, żółwie oraz węże. Niektóre zwierzęta dzieci mogły dotknąć, pogłaskać, ale pewnie nie chciałyby zostać z nimi sam na sam.

 

więcej

wrz 8, 2018

8-go września na osiedlu "Podgórze" odbył się osiedlowy festyn, na którym rozdano nagrody zdobyte w ramach konkursu pt"Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka oczami dziecka. Z naszego przedszkola wyróżnienie dostało dwoje dzieci z ówczesnej grupy "Koniki Polne": Ola i Piotrek. Gratulacje raz jeszcze!

 

wrz 6, 2018
wrz 1, 2018
sie 28, 2018
cze 25, 2018

Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW SzkolneSzanowni Rodzice,

 

Niniejszym informujemy, iż w roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole  postanowiło nie decydować o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. NNW szkolne. Nie znaczy to jednak, że kwestie bezpieczeństwa wychowanków są nam obojętne.

Spośród ofert ubezpieczenia NNW Szkolnego, jakie otrzymaliśmy od różnych Towarzystw,za najbardziej korzystne uznaliśmy indywidualne ubezpieczenie NNW z oferty AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A. dostępne na stronie www.bezpieczny.pl(zakładka Dziecko).Brak decyzji o ubezpieczeniu grupowym pozwala nam na pozostawienie Rodzicom niezależności w wyborze ubezpieczenia dostosowanego do jego oczekiwań, preferencji
i potrzeb.

Z tego względu polecamy skorzystanie z portalu Bezpieczny.pl, gdzie Rodzic spośród
5 wariantów ubezpieczenia może wybrać zakres i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom. Dodatkowo, jako placówka otrzymaliśmy specjalny link umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia z 10% zniżką, przez co jest ono tańsze niż ubezpieczenie grupowe.

https://bezpieczny.pl/przedszkole/40057


Dodatkowym atutem oferty Bezpieczny.pl jest możliwość - w ramach jednej polisy - ubezpieczenia wszystkich swoich dzieci, będących w różnym wieku i na różnym etapie nauczania, uczęszczających do innych placówek, z możliwością wybrania dla każdego z nich innego wariantu ubezpieczenia.

Przy zakupie ubezpieczenia na portalu Bezpieczny.pl zachęcamy do skorzystania
z powyższego linku lub własnoręcznego wpisania przy zakupie dedykowanego Kodu Opiekuna 40057, obie te opcje gwarantują uzyskanie10% rabatu od składki na wszystkie ubezpieczone dzieci.

W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu Bezpieczny.pl prosimy o kontakt z :

 

Mariusz Bolik

Tel. 668840932 lub 784 690 999

e-mail: mbolik@bezpieczny.pl

 

maj 20, 2018

UWAGA RODZICE!!!!

lut 2, 2018

Dziś w "Biedroneczkach" się działo!!! Dziadkowie i Babcie licznie przybyli, a dzieci zaprezentowały swój piękny program artystyczny, prezenty rozdały i spędziły miłe chwile przy wspólnym poczęstunku.

więcej zdjęć

sty 31, 2018

Dziś swoje święto w przedszkolu obchodzili Dziadkowie i Babcie dzieci z grupy "Motylki". Dzieci przygotowały piękny występ oraz prezenty

 

więcej zdjęć

sty 25, 2018

Dziś swoich gości, czyli Babcie i Dziadków, podejmowały dzieci z grupy "Koniki Polne". Zaprezentowały program artystyczny w oparciu o cztery pory roku, a licznie zgromadzona publiczność nagradzała małych artystów gromkimi brawami.

więcej zdjęć

sty 24, 2018

Niedawno wszystkie Babcie i Dziadkowie obchodzili swoje święto. Dziś w przedszkolu "Żuki" gościły swoich Dziadków i zaprezentowały przygotowany wcześniej program artystyczny o dziecięcych zabawach swoich dziadków

 

więcej zdjęć

sty 16, 2018

Dziś w przedszkolu wielki dzień! Nadszedł długo oczekiwany bal przebierańców. Muzyki, gwaru, śmiechu i tańca było mnóstwo. Dzieci przebrane były w piękne stroje-niektórych nie można było rozpoznać????Niestety, nie wszystkie dzieci mogły być, bo ospa dalej szaleje. Dziękujemy Rodzicom za przygotowanie strojów oraz fanty na loterię, która zawsze sprawia dzieciom dużo radości.

więcej zdjęć

sty 3, 2018

 Bal Przebierańców dla dzieci odbędzie się w naszym przedszkolu 16 stycznia 2018 o godz. 9.00. Rodziców prosimy o przygotowanie strojów dla swoich pociech. Na balu będą robione zdjęcia panoramiczne dzieci w przebraniu. Jeśli ktoś nie wyraża zgody na robienie dziecku zdjęcia na balu proszony jest o zgłaszanie tego faktu nauczycielom.

lis 10, 2017

Dziś dla naszego przedszkola wielki dzień! W Przedszkolu nr 8 odbył się już po raz siódmy konkurs recytatorski "Jak to dawniej na Śląsku Cieszyńskim bywało". Nasze przedszkole reprezentowały dwie dziewczynki: Julka (Żuki) oraz Livia (Koniki Polne). Utrudnieniem było to, że dzieci mówiły wiersze napisane gwarą cieszyńską, ale świetnie sobie poradziły!. Julka zdobyła wyróżnienie, a Livia I miejsce! Gratulacje!!!

 

więcej zdjęć

więcej zdjęć

lis 7, 2017

Dziś dla "Biedronek" był wyjątkowy dzień. Dzieci pierwszy raz wystąpiły z krótkim programem artystycznym przed rodzicami oraz zostały pasowane na przedszkolaka. Każde dostało swój medal z wierszykiem, który będzie im towarzyszył aż do "Żuków" oraz dyplom i jajko-niespodziankę.Na koniec dzieci wspólnie z Rodzicami i swoimi paniami ucztowały.

 

więcej zdjęć

lis 4, 2017

W soboty w przedszkolu dzieci nie ma to kadra się bawi! Dziś odbyło się szkolenie pn, "Bumbumkowe nauczanki" prowadzone przez p. Elizę. Bawiłyśmy się świetnie, a więc nasze dzieci też będą!

 

więcej zdjęć

lis 2, 2017
paź 26, 2017

Dziś w naszym przedszkolu gościł pszczelarz, pan Bronek. Dzieci dowiedziały się na czym polega praca pszczelarza, zobaczyły różne rekwizyty potrzebne np. podczas wybierania miodu z ula, próbowały kręcić korbą miodarki, no i oczywiście chętni skosztowali miód, który sami "wyprodukowali". Było słodko!

 

więcej zdjęć

paź 25, 2017

Dziś wszystkie przedszkolaki wybrały się do teatru na bajkę muzyczną pt."Przygody Pipi". Bajka bardzo się dzieciom podobała.

 

więcej zdjęć

paź 20, 2017

Dziś studenci Ratownictwa Medycznego z Bielska przeprowadzili w naszym przedszkolu pokaz związany z udzielaniem pierwszej pomocy. W każdej grupie przedszkolaki wykazały zainteresowanie i ciekawość oraz wiedzę związaną np. z numerami telefonów alarmowych. Zaś studenci Olga i Dawid ciekawie przedstawili to co każdy może zrobić, aby pomóc w potrzebie.

więcej zdjęć

paź 19, 2017

W każdej grupie prosiliśmy Rodziców o przynoszenie, w miarę możliwości, warzyw lub owoców. Dzieci z "Koników Polnych" przyniosły chyba najwięcej i z tych darów robiliśmy różne smaczne i zdrowe dania. Dzieci uczyły się posługiwania nożem, obieraczką do warzyw, tarką. Poznały pracę sokowirówki (prawie wszystkie wypiły pyszny sok owocowo-warzywny!). Obserwowały jak się smażą placuszki z cukinii, komponowały sałatkę owocową. Niczego nie zmarnowaliśmy. Za wszystkie dary bardzo dziękujemy!

więcej zdjęć

paź 19, 2017

Dziś "Żuki" odwiedziły zagrodę danieli.

 

więcej zdjęć

paź 17, 2017

W dzisiejszym pięknym, słonecznym dniu "Koniki Polne" wybrały się do zaprzyjaźnionych danieli. Spacer w scenerii złotej polskiej jesieni był wspaniały. Daniele z oporami, ale w końcu przyszły do dzieci i mogły zjeść przyniesione smakołyki, czyli kasztany, suchy chleb, marchewki i liście kapusty. Zadowolony z wizyty dzieci był też Borys, który cierpliwie znosił głaskanie, tarmoszenie.

 

więcej zdjęć

paź 16, 2017

Korzystając z pięknej pogody "Koniki Polne" piekły dziś na grillu ziemniaki, w ramach święta ziemniaka. Zawinęły ziemniaki w folię aluminiową i dały na grill. Wykazały się dużą cierpliwością czekając na nie, ale mogły zajadać je na świeżym powietrzu z odrobiną soli lub sosem czosnkowym. Pycha!

 

więcej zdjęć

paź 12, 2017

Jakie ciasto jest najłatwiejsze na świecie? Według piosenki Radiowych Nutek jest to ciasto ze śliwkami, a "Koniki Polne" przekonały się, że to prawda i w dodatku ciasto było pyszne!

 

więcej zdjęć

paź 11, 2017

Marchewka to źródło witamin. O tym wszystkie przedszkolaki wiedzą, ale że można z nią upiec ciasto-dziś "Żuki" się przekonały. I to jakie pyszne!

 

więcej zdjęć

paź 10, 2017

"Motylki" zrobiły dziś sok z marchewki i wiedząc, że to witaminki-chętnie go wypiły.

 

więcej zdjęć

paź 9, 2017

Kiedy pojawia się konieczność założenia okularów różne emocje temu towarzyszą, m.in. obawa, że inni będą się z "okularnika" śmiać. Dlatego "Koniki Polne" miały dziś święto okularników, każdy spróbował założyć okulary, mógł przejrzeć się w lusterku. Wszystkie dzieci wiedzą,że są one czasem konieczne, nie należy ich pożyczać, ani niszczyć.

 

więcej zdjęć

paź 6, 2017

Jesienią we wszystkich grupach jest kolorowo i wciąż coś się dzieje. "Koniki Polne" piekły szarlotkę, robiły mus jabłkowy, piekły koperty z ciasta francuskiego z jabłkami, miały też zajęcia jesienne wg J.Kielina- Poranny Krąg. "Żuki" zaś robiły syrop z cebuli-przyda się na jesienne przeziębienia.

 

więcej zdjęć

paź 6, 2017

Korzystając z darów jesieni "Biedroneczki" piekły dziś pyszną szarlotkę. 

                      

 więcej zdjęć

paź 4, 2017

Uwaga!!!
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz dzieci naszego przedszkola serdecznie dziękują firmie "Ogrodnictwo" Marka Moskałyza upiększenie naszej placówki: za zaprojektowanie terenu przed wejściem do przedszkola, za obsadzenie go kwiatami i krzewami, za umożliwienie zrealizowania projektu w promocyjnej cenie!

paź 1, 2017

Przypominam dzieciom i Rodzicom, że kolejny raz bierzemy udział w akcji zbierania kasztanów dla naszych znajomych danieli. Pomóżmy im przetrwać zimę!

wrz 27, 2017

Dziś nasze przedszkolaki miały dużo wrażeń, a zapewnili je strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, którzy przyjechali na sygnale wozem strażackim. Pokazali jak wyposażony jest wóz strażacki,jaki ubiór ma strażak, który idzie do pożaru, do czego służą niektóre sprzęty np. gaśnica, piła spalinowa, nosze. Dzieci mogły w hełmie włączyć węża i lać wodę, a na koniec pobyć w kabinie wozu. Dziękujemy strażakom oraz mamusi Leosia, która tą atrakcję zorganizowała.

więcej zdjęć

wrz 8, 2017

"Biedroneczki" wyszły na swoj pierwszy spacer. Brawo!

wrz 6, 2017

Na dobry początek roku szkolnego dziś w przedszkolu dzieci oglądały przedstawienie kukiełkowe. Była to współczesna wersja baśni pt. "Królowa Śniegu"

więcej zdjęć

 

wrz 5, 2017

Uwaga!!! Uwaga!!!

Nasze przedszkole pilnie poszukuje logopedy! Możliwość zatrudnienia na etat lub na godziny od 01 października 2017. Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 338520609

sie 29, 2017

Wakacje się skończyły. Pora wracać do rzeczywistości. Przedszkole już prawie gotowe na przyjęcie wszystkich dzieci (zewnętrzny remont jakoś przeżyjemy), a więc 1-go września czekamy i ruszamy we wspaniałą podróż, która skończy się w czerwcu. Zapraszamy!!!

cze 30, 2017

Nadszedł wreszcie (a może już?) ostatni dzień roku szkolnego w naszym przedszkolu. "Motylki" spędziły go całkiem wakacyjnie. Odwiedziły starych znajomych w zagrodzie danieli. Nakarmiły je marchewkami i listkami kapusty, a potem same mogły zjeść lody dzięki mamusi Oliwiera. Na placu zabaw się wyszalały i trzeba było wracać do przedszkola na obiad. Życzę wszystkim udanych wakacji, spokojnych, a zarazem mnóstwo wrażeń i wesołych przygód. Wracajcie po wakacjach wypoczęci i stęsknieni

więcej zdjęć

cze 27, 2017

 

Dziś "Żuki" i "Koniki Polne" wybrały się w miasto. "Żuki" doszły aż na wzgórze zamkowe. Jednak punktem kulminacyjnym obu grup było Cafe Muzeum i degustacja pysznych lodów

więcej zdjęc

cze 23, 2017

Szkoły dziś zamykały swe podwoje, a w przedszkolach wciąż coś się dzieje. W naszym przedszkolu odbyła się powtórka przedstawienia kukiełkowego przygotowanego na festyn pt. "Kot w butach". Dziś wszystkie przedszkolaki mogły obejrzeć je w sali i w dodatku dowiedziały się, kto kukiełki ożywił. A w Przedszkolu nr 16 odbyło się podsumowanie V Podróży Misia Maciusia, na którą zostały zaproszone delegacje dzieci z przedszkoli, w których gościł Miś Maciuś. Z naszego przedszkola oddelegowani zostali Maksio i Kacper z grupy "Motylki". W sali kinowej tego przedszkola obejrzeliśmy film o podróżach misia zajadając popcorn oraz obejrzeliśmy wystawę złożoną z pamiątek z różnych miejsc

więcej zdjęć

cze 22, 2017

Zaś "Biedronki" miały dziś dzień bogaty w witaminy. W swojej części ogródka wyciągnęły dorodne rzodkiewki, narwały szczypiorku, razem z pomidorkami, ogórkami i sałatą wszystko pokroiły i zrobiły pyszne zdrowe kanapki. Na deser znalazły poziomki, które prosto z krzaczka mogły zjeść (takie są najlepsze!), wąchały różne zioła, szczególnie miętę i tak posilone chętnie dokazywały na placu zabaw.

więcej zdjęć

cze 22, 2017

Dziś dla "Żuków" i kilkoro dzieci idących do szkoły z "Koników Polnych" wielki dzień. Po wczesnym śniadaniu wyruszyły autobusem na wycieczkę. Pojechały do Brennej do "Koziej Zagrody". Częściowo pobyt tam był edukacyjny : zobaczyły jak wygląda strój góralski, w kolibie przyglądały się jak powstaje ser-oscypek, który mogły skosztować na miejscu lub zabrać do domu. Były i przyjemności : karmiły kozy, bawiły się na placu zabaw, jadły upieczone kiełbaski czy opalały się na leżakach.

więcej zdjęć

cze 21, 2017

Coś się zaczyna i coś się kończy. Dziś zakończyła się oficjalnie kariera przedszkolna dzieci z grupy "Żuki" oraz kilkoro dzieci z "Koników Polnych". Dzieci pożegnały się z młodszymi kolegami i całym personelem pięknym programem artystycznym. Pani dyrektor w imieniu nas wszystkich złożyła przyszłym pierwszakom życzenia na wielką szkolną podróż. Dzieci otrzymały też pamiątkowe książki, zdjęcie tabla i róg obfitości, a od młodszych kolegów lizaka-serce. Łezka w oku się kręci

więcej zdjęć

cze 20, 2017

Niedługo wakacje, a "Motylki" już dziś poczuły się jak na wakacjach. Poszliśmy sobie do "Cafe Muzeum" na lody. Przypomnieliśmy sobie, jak należy zachowywać się w kawiarni. Odwiedziliśmy też rynek. Pogoda piękna. Prawdziwie wakacyjny czas.

więcej zdjęć

cze 14, 2017

Dziś był dzień pełen wrażeń! Najpierw "Motylki" miały ognisko, piekły kiełbaski i chleb. Potem odbył się w Przedszkolu nr 8 w Cieszynie Konkurs Piosenki Regionalnej pn."Jak to dawniej na Śląsku Cieszyńskim śpiewano", w którym dwoje dzieci reprezentowało nasze przedszkole : Ola z "Motylków" oraz Tobiasz z "Koników Polnych". Kolejny sukces!!! Ola piosenką "Janiczkowo mama tak mi odkozała" wyśpiewała wyróżnienie, a Tobiasz zajął I miejsce śpiewając piosenkę "Mosteczek zielony". Wielkie gratulacje!!!

więcej zdjęć

cze 13, 2017

 

Dziś "Żuki" i "Koniki Polne" piekły kiełbaski na ognisku.

więcej zdjęć

cze 12, 2017

Dziś "Biedronki" miały dzień pełen wrażeń! Panie rozpaliły ognisko i dzieci piekły kiełbaski. Prawie same. Zjadły je z apetytem!

Więcej zdjęć

cze 6, 2017

No i udało się!!! Pomimo złych prognoz pogoda była cudna i festyn się odbył w naszym pięknym ogrodzie!!! Kto był może potwierdzić, że wszystko albo prawie wszystko się udało. Występy wszystkich przedszkolaków wspaniałe! W każdym kącie ogrodu coś się działo: stoiska ze smakołykami dla ciała, zawody rodzinne, żeby spalić nadmiar zjedzonych kalorii, pieski i inne stwory ze skręconych balonów, wielkie bańki mydlane, zabawy przy muzyce, teatrzyk kukiełkowy przedstawiający bajkę "Kot w butach", czy wreszcie dmuchany samochód, który zachęcał do skakania,a wypożyczony przez pana Tomasza Gawlasa z Dream Parku w Ochabach (bardzo dziękujemy!). Nasz festyn nie byłby taki wspaniały, gdyby nie zaangażowanie wielu Rodziców (ciasta, załatwianie sponsorów, wszelka pomoc przy przygotowaniach i sprzątaniu ), Babci Livii, która upiekla przepyszny tort w kształcie misia oraz dzięki sponsorom : firmom : Canea, Mega-Press, Lakma, Laserwood, Ustronianka, Swim Gym, restauracji Merkury, kawiarni Cafe Arkady, pizzerii Pozytyw,sklepowi STX oraz Zagroda, piekarni Pasja z Górek Wielkich,siłowni Olymp, Salonowi fryzjerskiemu Magnolia, Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego S. Zoremba, panu Mariuszowi Glos za kanapki cieszyńskie oraz uczennicom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Pogórza. Wszystkim bardzo gorąco dziękujemy!!!

więcej zdjęć

cze 1, 2017

Dzisiejszy dzień w naszym przedszkolu był wyjątkowo radosny i wesoły, jak na Dzień Dziecka przystało. Przy tak pięknej pogodzie większość czasu spędziliśmy w ogrodzie, "Motylki" zaczęły świętować śniadaniem na tarasie, Były zawody i zabawy na trawie, łapanie baniek mydlanych, różne słodkości. "Żuki" z paniami zrobiły też gofry. Roześmiane buźki mówią same za siebie.

więcej zdjęć

maj 30, 2017

Kolejny sukces naszych przedszkolaków!!! Dziś odbył się po raz kolejny Konkurs Piosenki Przedszkolnej pn. "Z piosenką weselej" organizowany przez Przedszkole nr 16 z Cieszyna. Udział w nim wzięły Maja i Oliwka z "Żuków" oraz Hania i Hania z "Koników Polnych". Wśród wielu wykonawców dwie Hanie wyśpiewały III miejsce w kategorii-duet piosenką "Tańcz, tańcz, tańcz". Gratulacje!!!

więcej zdjęć

maj 29, 2017

W związku z tym, że "Biedroneczki" są jeszcze małe,więc zamiast iść do biblioteki-biblioteka przyszła do nich, a konkretnie pani Ania z przygotowaną legendą "Wisła" ze zbioru E. Stadtmuller "Na wiślanym szlaku"

 

więcej zdjęć

maj 28, 2017

Dziś odbył się XII Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego w Cieszynie. Nasze przedszkolaki, a konkretnie dzieci z grupy " Żuki", wzięły udział w tym wydarzeniu. Pięknie zaprezentowały się w strojach cieszyńskich i zaśpiewały piosenki ludowe "300 buczków we dworze", "Pognała wołki " oraz "Jawornicki ". Nasze przedszkole wzięło udział także w konkursie fotograficznym pn. "Dziecięcy świat folkloru".

więcej zdjęć

maj 23, 2017

No i stało się!!! Dziś w Strumieniu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył się finał III Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego pn. "Karuzela z piosenkami". Wystąpiło 15 dzieci w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii :przedszkole wystąpiła m.in.Livia z grupy "Motylki"- laureatka poprzedniego etapu i ... zajęła I miejsce!!!! Ogromnie się cieszymy! Jurorem specjalnym był Stanisław Soyka. Było wiele atrakcji, krótki recital S.Soyki, piękne nagrody, wiele emocji i wzruszeń. Na koniec dzieci miały przygotowaną niespodziankę dla gościa : zaśpiewały piosenkę "Są na tym świecie rzeczy" z repertuaru S.Soyki. Piosenkarz był pod wrażeniem . Było to piękne.Gratulacje!

więcej zdjęć

maj 19, 2017

Wiosna w tym roku nas nie rozpieszcza jeśli chodzi o pogodę i związany z nią pobyt dzieci w ogrodzie. Toteż każdą możliwą ciepłą chwilę spędzamy w ogrodzie bawiąc się lub biorąc udział w rozmaitych zajęciach w ramach innowacji pedagogicznej pn. "Zielona dolina"-stymulowanie rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku przedszkolnym w warunkach naturalnych ogrodu sensorycznego. Dzieci także kosztowały syrop z mleczy-"plonów" z naszego ogrodu.

więcej zdjęć

więcej zdjęć

maj 18, 2017

Dziś dzieci z grupy "Koniki Polne" poznawały wiosnę wszystkimi zmysłami, czyli miały zajęcia wg metody "Poranny krąg".

 

więcej zdjęć

maj 16, 2017

Dziś w Strumieniu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył się III Wojewódzki Konkurs Wokalny pn. "Karuzela z piosenkami" w kategorii-przedszkolaki. Cieszyn reprezentowały dwie dziewczynki z naszego przedszkola : Maja z grupy "Żuki" oraz Livia z grupy "Motylki". Maja zaśpiewała piosenkę "Chłopiec z gitarą", a Livia "Jak rozmawiać trzeba z psem". Obie dziewczynki pięknie zaśpiewały, a Livia została jedną z pięciu laureatów, którzy za tydzień wezmą udział w koncercie finałowym z udziałem jurora specjalnego- Stanisława Soyki i będą walczyć o miejsca oraz nagrody. Trzymamy kciuki!!!

 

więcej zdjęć

maj 9, 2017

Dziś w Domu Narodowym w Cieszynie odbył się XXIV Regionalny Przegląd Pieśni "Śląskie Śpiewanie" im. A.Dygacza. Pośród wykonawców znalazły się dwie grupy z naszego przedszkola : "Żuki" oraz "Motylki". Dla obu grup był to debiut, ale świetnie sobie poradziły! "Żuki" zaśpiewały piosenki "300 buczków we dworze", "Pognała wołki " oraz "Jawornicki " przy akompaniamencie p.Jacka Jansy, zaś "Motylki" zaśpiewały "Stań, syneczku, z rana", "Janiczkowo mama, tak mi odkozała", gdzie solo zaśpiewała Ola oraz zaśpiewały i zatańczyły "Żebroczka" przy akompaniamencie p. Wojciecha Kozieła. Obu panom serdecznie dziękujemy. Wyniki będą pod koniec maja.

więcej zdjęć

więcej zdjęć

kwi 28, 2017

Dziś w przedszkolu mogło powiać strachem, bo odwiedziła nas dentystka, p.Lucyna Trojan oraz słuchaczki Publicznego Studium Medycznego z Cieszyna, ale tak się nie stało. Było wręcz sympatycznie, a nasi goście uczyli przedszkolaki dbania o swoje zęby. Były obrazki, kolorowanki, zagadki, dyplomy, a na koniec film edukacyjny "Dr Ząbek uczy dbać o zęby"

 

więcej zdjęć

kwi 27, 2017

Dziś przedszkole odwiedzili policjanci z pogadanką pn. "Bezpieczny przedszkolak". Dzieci dowiedziały się jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach, dostały misie i serduszka odblaskowe do przyczepienia na ubrania. Największą jednak atrakcją była możliwość obejrzenia wyposażenia policjanta.

więcej zdjęć

kwi 26, 2017

W Przedszkolu nr 2 Integracyjnym w Cieszynie drugi rok prowadzimy zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola w gabinetach terapeutycznych (psychologicznym, terapii SI i 2 gabinetach logopedycznych) sali doświadczania świata, salce do pracy metodą Marii Montessori, sali terapii zabawą, sali usprawniania ruchowego oraz w naturalnych warunkach ogrodu sensorycznego . Częstotliwość i długość spotkań zależy od możliwości dziecka. Jednorazowe spotkanie nie trwa dłużej niż 1 godzinę, a miesięczna liczba godzin wynosi od 4 do 8 – w zależności od potrzeb dziecka.

Rodzi się dziecko. Wszyscy gratulują, cieszą się, powoli przyzwyczajają się do nowych
ról. Kobieta staje się matką, mężczyzna – ojcem, pojawiają się babcie, dziadkowie,
ciotki i wujkowie. Pierwsze spacery, pierwsze znajomości z mamami z sąsiedztwa.
Zaglądanie do wózków, rozmowy, pytania…
I nagle ktoś zauważa, że COŚ nie jest tak jak u innych. Moje dziecko inaczej patrzy,
inaczej ustawia główkę. Jest bardziej wiotkie, a może zbyt się pręży… Jeszcze nie
potrafi unieść się w górę. Jego rówieśnicy stawiają pierwsze kroczki… synek znajomej już mówi, a nasza pociecha niekoniecznie…
Każde dziecko rozwija się w swoim tempie, każde ma swój czas…
Jeśli jednak COKOLWIEK Cię niepokoi, COKOLWIEK wzbudza Twój lęk, COKOLWIEK
budzi niepewność – zwróć się z tym do specjalistów. Nikt nie zdziwi się
Twojej trosce – to czas aby udać się do lekarza pediatry, do psychologa!!!

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania. Zajęcia realizowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, którą można uzyskać w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Pomoc udzielana dzieciom i rodzicom jest bezpłatna.

 W naszym przedszkolu w ramach WWRD prowadzimy :

 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z pedagogiem (odpowiednio do potrzeb : oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, pedagogiem specjalnym w zakresie usprawniania dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością)
 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia z terapeutą SI
 • zajęcia z fizjoterapeutą   

więcej zdjęć

kwi 20, 2017

Jakiś czas temu "Motylki" dowiedziały się, że pojadą na wycieczkę. Bardzo się ucieszyły i nie mogły doczekać. Miało to też zmotywować dzieci do cierpliwości i właściwego zachowania na codzień. Dziś nadszedł ten dzień. Pojechaliśmy do Brennej-Centrum, przeszliśmy mostem nad rzeką Brennicą i doszliśmy do Koziej Zagrody. A tam czekały na nas warsztaty edukacyjne : wypiek chleba na zakwasie oraz robienie owieczki z masy solnej, przeplecione degustacją pysznego chleba z masłem i konfiturami. Na koniec była przygotowana największa atrakcja : zagroda z żywymi kozami, które można było karmić, czesać i głaskać. Niektóre dzieci, zwykle odważne, tu straciły rezon. Wycieczka była bardzo udana. Wróciliśmy do przedszkola z ciepłymi jeszcze chlebkami i pełni wrażeń.

więcej zdjęć

kwi 19, 2017

Minęły Święta Wielkanocne, ale "Motylki" dziś poznały pewien zwyczaj związany z tym okresem.Starodawnym wielkanocnym zwyczajem (trochę już zapomnianym) jest chodzenie z gaikiem-jest to obrzęd nawiązujący do magii wegetacyjnej, podkreślający odradzanie się przyrody na wiosnę. Tak, jak marzanna jest przegnaniem zimy, tak gaik jest wprowadzeniem wiosny. Dzieci same ozdobiły gałązkę, nauczyły się piosenki o gaiku-„Gaiczek zielony pięknie przystrojony” oraz o koguciku- „Wieziemy tu kogucika, dajcie jajek do koszyka” i tak przygotowane miały zamiar chodzić i śpiewać po osiedlu.Jednakże dzisiejsza pogoda nie zachęcała do wyjścia na zewnątrz, więc "Motylki" odwiedziły po sąsiedzku "Biedronki". Może w końcu prawdziwa wiosna do nas przyjdzie!

więcej zdjęć

kwi 18, 2017

Rekrutacja

do publicznych przedszkoli w Cieszynie rozpoczyna się

19 kwietnia 2017 r.

 

 

Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową:

 

www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl

 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy:

 

Lp

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 19 kwietnia 2017 r. od godz. 8

do 04 maja 2017 r.

do godz.15

od 05 czerwca 2017 r.
do 09 czerwca 2017 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

od 19 kwietnia 2017 r.

do 05 maja 2017 r.

od 05 czerwca 2017 r.

do 12 czerwca 2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 maja  2017 r.

 

27 czerwca 2017 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 22 maja 2017 r.

do 26 maja 2017 r.

od 27 czerwca 2017 r.

do 29 czerwca  2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

31 maja 2017 r.

 

30 czerwca 2017 r.

 

 

Podaje się do publicznej wiadomości kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów branych pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 określone w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXII/309/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn:

 

-     Kandydat, którego oboje rodziców pracuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym, kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o miejscu pracy, studiów lub nauki, za które można uzyskać 32 punkty,

-     Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru lub zostało objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 16 punktów,

-     Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 8 punktów,

-   Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola  - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 4 punkty,

-    Kandydat, który uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do przedszkola lub żłobka –

      potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych,   

     za które można uzyskać 2 punkty.

_____________________________________________

 

 

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie  i Przedszkolu nr 4 w Cieszynie będzie przeprowadzona odrębnie tj.:

-  rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do Przedszkola nr 2 – Integracyjnego lub Przedszkola nr 4 i tam składają podania do 4 maja br.,

-   kwalifikację (nabór) dzieci niepełnosprawnych prowadzić będzie komisja powołana przez Dyrektora Przedszkola nr 2–Integracyjnego oraz  Dyrektora Przedszkola nr 4.

 

 

 

 

Bliższych informacji udziela Dyrektor lub pracownicy przedszkola

 

 

 

Źródło:

Zarządzenie Nr 0050.243.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 kwietnia 2017 roku
w sprawie określenia terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli dla roku szkolnego 2017/2018, a także podanie do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w II etapie oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów.

 

kwi 12, 2017

Dziś w naszym przedszkolu odbyło się po raz pierwszy śniadanie wielkanocne. Wszyscy przyszli odświętnie ubrani, stoły zostały pięknie udekorowane, a śniadanie wyjątkowe ze względu na babeczki, które wcześniej upiekliśmy i były dodatkiem do jajka i szynki. Po śniadaniu dzieci szukały ukrytych w sali jajek-niespodzianek. Ale było radości! Takie uroczyste śniadanie pewnie wpisze się w naszą przedszkolną tradycję.

więcej zdjęć

kwi 1, 2017

W najbliższym tygodniu w naszym przedszkolu będzie panował kolor niebieski, ponieważ przyłączamy się do akcji "Zapal się na niebiesko dla autyzmu". Każda grupa w innym dniu będzie miała zajęcia z psychologiem i wtedy szczególnie prosimy Rodziców o niebieski ubiór (informacja u nauczycielek). W poniedziałek na pewno będą te zajęcia u "Biedronek"

mar 21, 2017

Dziś także jest Dzień Kolorowej Skarpety. Nasze przedszkole przyłączyło się do akcji. Było mnóstwo kolorowych skarpet w przedszkolu. Dziękujemy Rodzicom!

więcej zdjęć

mar 21, 2017

Dziś pierwszy dzień wiosny, a my zamiast iść na wagary czy na spacer, zrobiliśmy niezłe zamieszanie w naszym przedszkolu. Na dziś przypada Międzynarodowy Dzień Poezji, więc odbył się u nas po raz pierwszy konkurs pod nazwą "Witajcie w naszej bajce- w Krainie Poezji". Wzięło w nim udział 24 przedszkolaków z cieszyńskich przedszkoli. Dzieci recytowały lub śpiewały utwory polskich poetów. Największym powodzeniem cieszyły się utwory Jana Brzechwy, z których "Kłamczuchę" recytowało troje dzieci, a "Kaczkę Dziwaczkę" troje dzieci śpiewało. Mali artyści świetnie sobie radzili z tremą i pięknie występowali. Jury miało nie lada orzech do zgryzienia, żeby ocenić i nagrodzić dzieci. W tym czasie artyści zajadali się pyszną wiosenną szarlotką. Nasze przedszkole reprezentowało troje dzieci : Livia z "Motylków", Nika z "Koników Polnych" oraz Tadzio z "Żuków". I miejsce w grupie młodszej kategoria:poezja śpiewana- otrzymała Livia! Wielkie gratulacje!!!            Pozostali laureaci to:
kat. poezja śpiewana dz. starsze: I m-ce Carmen z P-4 , II m-ce Martyna z P-7,III m-ce Zosia z P-20, nagroda specjalna-Magnus z P-9,
kat.recytacje dz. młodsze: I m-ce Julia z P-16, II m-ce Zosia z P-16, 
III m-ce Hania z P-17
dz. starsze: I m-ce Dominik z P-20, II m-ce Natasza z P-7, III m-ce ex aequo Magda z P-18 oraz Julia z P-1. Gratulujemy!

więcej zdjęć

mar 20, 2017

A skoro wiosna tuż, tuż to "Koniki Polne" wzięły dziś udział w zajęciach o tematyce wiosennej w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie.

 

więcej zdjęć

mar 16, 2017

Wiosna w tym roku jakoś ociąga się z przyjściem do nas, więc "Motylki" i "Biedronki" wzięły sprawy w swoje ręce i zorganizowały zielone ogródki w swoich salach. Już jest zielono! 

więcej zdjęć

więcej zdjęć

mar 14, 2017

W ramach poznawania różnych zawodów "Motylki" odwiedziły fryzjerkę, panią Iwonkę, w jej salonie "Magnolia". Poznały różne przybory potrzebne do zrobienia fryzury, oglądały paletę kolorów, a także na sobie mogły doświadczyć jak powstaje fryzura. Niektóre dzieci (zwykle niechętne kontaktom z fryzjerem) pozwoliły sobie podciąć włoski, Bartek wykazał się odwagą i dał sobie umyć włosy. Pani Iwonka zaplatała warkocze, koszyk, robiła jeżyki i inne ciekawe fryzury. Dziękujemy jeszcze raz za cierpliwość i wyrozumiałość!

więcej zdjęć

mar 13, 2017

Dzisiaj wszystkie grupy, oprócz "Biedronek" ,wybrały się do teatru na bajkę muzyczną pt."Skarby Złotej Kaczki" w wykonaniu Teatru Bohema z Bielska-Białej.

więcej zdjęć

mar 8, 2017

W tym tygodniu "Motylki" poznały pracę listonosza, wędrówkę listu od nadawcy do adresata, wiedzą jak można zrobić kopertę i co na niej napisać. Dziś wybrały się na osiedlową pocztę. Rozpoznały budynek, zwiedziły go w środku, czekały w kolejce, żeby kupić znaczek i kartkę pocztową. Wrzuciły list i kartkę do skrzynki pocztowej i teraz będą czekać, kiedy listonosz je przyniesie do przedszkola. A w drodze powrotnej znalazły ślady zbliżającej się wiosny

więcej zdjęć

mar 6, 2017

Zgodnie z zapowiedzią, dziś w "Biedronkach" odbyło się zajęcie otwarte dla obecnych i przyszłych rodziców. Zainteresowanie było dość duże. Podczas zajęć dominowała Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne. Jak widać na zdjęciach wszyscy dobrze się bawili 

więcej zdjęć

mar 2, 2017

Dziś "Żuki" wybrały się do Alternatywnej Szkoły Podstawowej w Cieszynie. Jechały autobusem, więc były przed czasem i mogły poszaleć w szkolnym ogrodzie. Specjalnie dla przedszkolaków zostały przygotowane ciekawe lekcje : z j.angielskiego i przyrody. Może któryś "Żuk" będzie się uczył w tej szkole po wakacjach?

więcej zdjęć

lut 28, 2017

Dziś "Żuki" wybrały się do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie-oddział dla dzieci na przygotowane przez panią Anię zajęcia o znanej wszystkim Pippi Pończoszance.

 

więcej zdjęć

lut 23, 2017

Dziś tłusty czwartek. I taki naprawdę był w naszym przedszkolu! "Żuki" robiły pączki i nieźle sobie radziły ze sklejaniem ciasta i formowaniem kulek! "Biedronki"i "Koniki Polne" raczyły się goframi. Ze wszystkich stron dobiegały kuszące zapachy...

 

więcej zdjęć

więcej zdjęć

więcej zdjęć

lut 22, 2017

W ostatnich dniach "Motylki" poznają podstawowe zasady savoir-vivre. Wiedzą kiedy stosować czarodziejskie słowa, jak być uprzejmym, dbać o swój wygląd, a przede wszystkim jak zachowywać się przy stole podczas posiłków. Dzieci uczyły się nakrywać stół, układać prawidłowo sztućce. W związku z tym, że trwają ostatnie dni karnawału-zrobiliśmy dziś faworki. Dzieci świetnie radziły sobie z przewlekaniem ciasta. Wielką atrakcją dla nich była wizyta w kuchni. Przyglądały się pracy kucharek oraz jak smażą się nasze faworki. Były pyszne!!!

więcej zdjęć

lut 8, 2017

Nadszedł dziś wreszcie długo oczekiwany przez dzieci dzień (poza Mikołajem oczywiście). Bal !!! Wszędzie pełno gwaru, śmiechu, muzyki i kolorowych przebierańców. Dzieci świetnie się bawiły, tańczyły prowadzone przez wodzireja. Dziękujemy Rodzicom za zorganizowanie strojów, fantów oraz firmie Foto Gama za prowadzenie i wspólną zabawę.

więcej zdjęć

lut 7, 2017

Dzień Babci i Dziadka już dawno za nami, ale wciąż jakieś pozytywne wrażenia do nas docierają. Dziadek Kamilka z "Koników Polnych" napisał wiersz po występie jego grupy

 

więcej zdjęć

lut 3, 2017

Dziś w "Konikach Polnych" odbył się zimowy "Poranny krąg".

 

więcej zdjęć

lut 2, 2017

Dziś kolejny piękny zimowy dzień. W każdej grupie był on celebrowany w różny sposób. W "Biedronkach" i "Zukach" odbył się "Poranny krąg", w"Motylkach" zimowe "Rytmy". Były też spacery i lepienie bałwana w naszym ogrodzie.

więcej zdjęć

więcej zdjęć

więcej zdjęć

sty 31, 2017

Zima w tym roku długo trzyma więc korzystamy z jej uroków i chodzimy w cieplejsze dni na spacery lub do naszego ogrodu na śnieżną bitwę, bo my się zimy nie boimy

więcej zdjęć

sty 31, 2017

Doczekali się Dziadkowie i Babcie dzieci z grupy "Żuki" występów swoich wnucząt. Właśnie dziś w tej grupie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci przedstawiły program artystyczny, w którym zaprezentowały znajomość pór roku i wszystkich miesięcy oraz pięknie zaśpiewały piosenki. Były także życzenia i prezenty oraz wspólny poczęstunek.

 więcej zdjęć

sty 28, 2017

To, że dzieci bawią się świetnie w naszym przedszkolu jest jasne. Ale dziś także nasza kadra oraz nauczycielki z innych przedszkoli także świetnie się bawiły. Wszystko to za sprawą pani Elizy Szeligi-Kraus, która na nasze życzenie zorganizowała szkolenie dla nauczycieli pn. "Bumbumkowe poruszanki, czyli rozwijające zabawy ruchowe dla dzieci". Nie było żal poświęcić części wolnej soboty!

więcej zdjęć

sty 20, 2017

Dziś "Koniki Polne" podejmowały gości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci przygotowały jasełka oraz piękne prezenty.

więcej zdjęć

sty 19, 2017

Dziś kolejna imprezka z okazji Dnia Babci i Dziadka. Tym razem świętowano w "Biedronkach". Dzieci zamieniły się w śnieżynki i wystąpiły w programie słowno-muzyczno-tanecznym. Były przesłodkie i dostarczyły swoim dziadkom dużo wzruszeń.

 więcej zdjęć

 

sty 18, 2017

Zaczęło się świętowanie Dnia Babci i Dziadka w naszym przedszkolu. Na pierwszy ogień poszły "Motylki". Przedstawiły ruchem i piosenką baśń wg H.Ch. Andersena "Królowa Śniegu". Dały z siebie wszystko, choć niektórzy "aktorzy" przerwali chorobowe i przyjechali tylko na występ! Dziadkowie też licznie przybyli, podobało się im przedstawienie. A więc sukces! 

więcej zdjęć

sty 13, 2017

Dziś, czyli 13-tego w piątek, "Żuki" pojechały na Kubalonkę na kulig i wróciły całe i zdrowe. W dodatku bardzo zadowolone! Bardzo dziękujemy Rodzicom, którzy pomogli go zorganizować, pokryli częściowo koszty oraz wystąpili w roli opiekunów.

więcej zdjęć

sty 9, 2017

Okres świąteczny zakończyło Święto Trzech Króli, ale dziś nasze przedszkolaki wzięły udział w imprezie pn."Hej, kolęda!" i mogły jeszcze raz przeżyć to, co stało się dawno temu w Betlejem. Wszystko to za sprawą pani Oli H. która opowiadała historię Bożego Narodzenia w oparciu o historyjkę obrazkową. Dzieci mogły przyjrzeć się figurkom postaci ważnych dla tych świąt i układać je w szopce. Na koniec wszyscy razem pośpiewaliśmy znane kolędy.

więcej zdjęć

sty 3, 2017

 

 

 

 

 

 

 

Natomiast bal dla wszystkich przedszkolaków odbędzie się 08.02.2017 w godzinach dopołudniowych. Jak zwykle prosimy o przebranie dzieci w stroje karnawałowe oraz o drobne fanty na nagrody dla dzieci. Dobry humor i dobrą zabawę zapewniamy!

sty 3, 2017

Zbliża się święto wszystkich Babć i Dziadków. W związku z tym dzieci przygotowują występy i zapraszają do przedszkola.
"Motylki" 18.01.2017 (środa) o godz. 13.00
"Biedronki" 19.01.2017 (czwartek) 0 godz. 10.00
"Koniki Polne" 20.01.2017 (piątek) o godz. 13.00
"Żuki" 24.01.2017 (wtorek) o godz. 13.00

 

sty 3, 2017

Nowy rok powinien rozpocząć się od dobrych wieści, więc spieszę takie donieść. Wprawdzie konkurs na anioły małe i duże pn."Aniołkowe Święta " odbył się w grudniu czyli w starym roku, ale teraz przyszły wyniki i nagrody. A więc I miejsce zajął Alan Pawelski z grupy "Motylki", III miejsce zajął Jakub Mędrela z tej samej grupy, zaś wyróżnienie otrzymała Magdzia Legierska z Grupy "Biedronki". Gratulacje!

więcej zdjęć

gru 21, 2016

...a potem odbyły się wigilijki w każdej grupie.Rozpoczęły "Biedronki",żeby po obiedzie odpocząć na leżaku po tylu wrażeniach. Starsze grupy rozpoczęły uroczystym obiadem. Wszystko działo się przy pięknie nakrytych stołach. Były też życzenia świateczne i łamanie się opłatkiem, no i oczywiście prezenty od aniołka.

gru 21, 2016

Ale dziś się działo w naszym przedszkolu! Najpierw odwiedziła nas młodzież z Technikum Budowlanego w Cieszynie z przedstawieniem pt."Ambaras w bajkowym lesie". Było świetne! Wszystkim się podobało. Dzieci opowiadały potem jakie postaci wystąpiły z jakich znanych bajek. A potem...

więcej zdjęć

gru 20, 2016

Dziś "Motylki" wybrały się ostatni raz w tym roku do biblioteki Miejskiej w Cieszynie na zajęcia edukacyjne o tematyce regionalnej pt. "Czas na gwiazdkę". Dzieci słuchały opowiadania o tym jak trafiła choinka do naszych domów, o świątecznych zwyczajach, potrawach stołu wigilijnego. Były też zagadki, ozdabianie choinki oraz odgadywanie zapachów świątecznych.

 

więcej zdjęć

gru 19, 2016

Dalsze przygotowania do świąt trwają : "Koniki Polne" upiekły pierniczki, a dziś "Biedronki" wałkowały i wykrawały foremkami ciasteczka. Do przedszkolnej wigilijki i do świąt coraz bliżej...

więcej zdjęć

więcej zdjęć

gru 17, 2016

Święta coraz bliżej, a więc przygotowania idą pełną parą. W środę "Motylki" a w czwartek "Żuki" piekły świąteczne ciasteczka. Zapach roznosił się po całym przedszkolu. Wyglądają pięknie, a jak smakują przekonamy się podczas wigilijki, która odbędzie się w środę 21grudnia. W "Biedronkach" rozpocznie się ok. 10.30, a w pozostałych grupach uroczystym obiadem czyli o 11.30 (dzieci ,które odchodzą po obiedzie prosimy odebrać później). Prosimy o odświętny ubiór dzieci.

więcej zdjęć

więcej zdjęć

gru 12, 2016

No i stało się! Kiermasz świąteczny ruszył! Dzieci i panie się napracowały, ale efekty chyba niezłe?!

 

więcej zdjęć

gru 7, 2016

Dziś "Motylki" razem z "Konikami Polnymi" wzięły udział w przedstawieniu pt. "Dobre wychowanie z nami zostanie", które odbyło się w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, a przygotowali je aktorzy Teatru "Maska" z Krakowa. Dzieciaki świetnie się bawiły!

Dziękujemy za zaproszenie!

więcej zdjęć

gru 6, 2016

No i doczekaliśmy się na przyjście św. Mikołaja! Dziś odwiedził nasze przedszkole, był w każdej grupie. Jakie to były emocje! Św.Mikołaj z wszystkimi dziećmi przeprowadził rozmowy (obiecana została poprawa szczególnie w spożywaniu owoców i warzyw!), odpowiadał na pytania, cieszyły Go występy dzieci. No i były prezenty! Szkoda,że znów trzeba czekać na Niego cały rok...

więcej zdjęć

więcej zdjęć

więcej zdjęć

więcej zdjęć

gru 4, 2016

Uwaga!!! 

We wtorek tj. 6.12.2016 do naszego przedszkola wpadnie bardzo zapracowany Mikołaj. "Biedronki" planuje odwiedzić już o 8.30, a więc śniadanie będzie szybciej. Nie spóźnić się dzieciaki!!!

lis 28, 2016

Dziś "Żuki" testowały nowy sprzęt gimnastyczny.

 

 

więcej zdjęć

lis 25, 2016

Dziś jest Święto Pluszowego Misia. W młodszych grupach misie świętowały razem z dziećmi. Było sympatycznie, a nawet... smacznie. Torcik w kształcie misia? Czemu nie?

więcej zdjęć

więcej zdjęć

lis 24, 2016

Niedawno nasza salka gimnastyczna wzbogaciła się o nowy sprzęt. Dziś "Motylki" go testowały: wspinały się po drabinkach, ćwiczyły równowagę, zjeżdżały. Słowem bawiły się świetnie!

więcej zdjęć

lis 23, 2016

Dziś wszystkie dzieci, oprócz "Biedronek", wybrały się do Domu Narodowego w Cieszynie na spektakl lalkowy dla dzieci pt. "Mały Książę" wystawiony przez Scenę Polską Teatru w Czeskim Cieszynie. Jest to dość trudna sztuka dla małego odbiorcy, ale dzięki grze aktorów, efektom specjalnym-dzieci były zachwycone.

więcej zdjęć

lis 15, 2016

Dziś "Motylki" wybrały się do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie na lekcję biblioteczną z cyklu "Pokochaj lekturę" pt."Bajkowy Budzik". Dzieci poznały się z małymi krasnalami szeptuchami, wysłuchały krótkiego opowiadania o trollu z książki A.Onichimowskiej pt."Piecyk, czapeczka i budyń" , próbowały za pomocą różnych znaków poznać jego język, kolorowały tajemnicze znaki oraz posłuchały wierszowanej bajki o trzech zbójach wg M.Strzałkowskiej ("Teatrzyki z morałami") z wykorzystaniem pacynek. Dzieci były zadowolone, a po takim rześkim spacerze większość spała jak zabita.

więcej zdjęć

lis 14, 2016

Dziś o godzinie 10.00 w "Biedroneczkach" odbyło się uroczyste pasowanie dzieci na przedszkolaka z udziałem Rodziców. Dzieci przygotowały specjalny program: powiedziały wierszyk, śpiewały i tańczyły. Pani Dyrektor przy użyciu wielkiej kredki przyjęła dzieci do grona przedszkolaków. Oczywiście nie obyło się bez płaczu, jak to w 3-latkach bywa.

więcej zdjęć

lis 10, 2016

Jutro Święto Niepodległości toteż starsze dzieci odpowiednio się do niego przygotowały

więcej zdjęć

lis 4, 2016

Dzisiaj "Koniki Polne" wybrały się do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie na zajęcia pt. "W kolorach jesieni".

więcej zdjęć

lis 3, 2016

Fotorelacja z pochmurnego, paskudnego dzisiejszego poranka. Tak było tylko za oknem, bo w przedszkolu się działo!

więcej zdjęć

więcej zdjęć

więcej zdjęć

więcej zdjęć

paź 28, 2016

Dziś 'Żuki' wybrały się do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Wzięły udział w warsztatach proekologicznych z cyklu DALekoWzroczni pt. "Podróże Neli".

 

więcej zdjęć

paź 27, 2016

"Motylki" wybrały się dziś na bardzo przyjemny spacer. Głównym celem była zbiórka szyszek z modrzewia. Trochę nazbieraliśmy. Zwracamy się z prośbą do wszystkich o przynoszenie jesiennych darów do przedszkola (szyszki, jarzębina). Kończymy powoli zbiórkę kasztanów i żołędzi.

 

więcej zdjęć

paź 25, 2016

Korzystając z łaskawej, jak na ten miesiąc, aury- wybraliśmy się dziś do zagrody danieli,żeby dowiedzieć się jak te zwierzęta przygotowują się do zimy. Przynieśliśmy ze sobą marchewkę, kapustę i chleb. Najpierw nieśmiało przyszły do nas pojedynczo, ale potem pani Danusia-opiekunka pomogła nam je zwołać i mogliśmy cieszyć się ich bliskością, karmić. Z niedowierzaniem patrzyliśmy jak chrupią kasztany, bliźniakom udało się je karmić z ręki. Cierpliwość dzieci była wystawiona na wielką próbę.Słuchaliśmy też dlaczego powinny jeść kasztany (stąd też akcja w naszym przedszkolu jeszcze trwa-już dziękujemy!), zauważyliśmy, że zmieniły futro na zimowe. Znów odwiedzimy je wiosną. Ale to nie był koniec atrakcji na dziś. Wstąpiliśmy do "Kaskady" na frytki. Dzieci miały za zadanie zachowywać się cicho i kulturalnie, nabierać dobrych manier. Wycieczka była bardzo udana.     więcej zdjęć

paź 22, 2016

Jak na jesień przystało w "Motylkach" królował temat o warzywach. Dzieci nazywały, określały warzywa, przeliczały, klasyfikowały. Bawiły się kukiełkami warzywnymi, uczyły się obierać marchewkę, no a na koniec zrobiły ciasto marchewkowe.

 

więcej zdjęć

paź 11, 2016

"Żuki" także dziś uczestniczyły w warsztatach w ramach tego samego projektu, ale były w warsztacie krawieckim. Przyglądały się, jak pani krawcowa szyje na maszynie, oglądały różne rzeczy tam uszyte. Dzieci otrzymały przygotowane dla nich poduszeczki na szpilki i mogły je dowolnie ozdobić różnymi materiałami.

więcej zdjęć

paź 11, 2016

Dziś "Motylki" wybrały się na warsztaty w drewnie. Posłuchały o pracy w stolarni, oglądały różne maszyny, a potem instruowane przez pana Staszka zrobiły auto z drewnianych elementów. Używały młotka i małej piłki. Ale miały frajdę! 

 

więcej zdjęć

paź 10, 2016

Dziś "Koniki Polne" wzięły udział w warsztatach w drewnie w "Barce" zorganizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" w ramach projektu Program zajęć edukacyjnych i artystycznych "Dobrze razem być". Dzieci przy pomocy dorosłych zrobiły piękne żaglówki, które mogły ze sobą zabrać. Wróciły bardzo zadowolone!

                                          więcej zdjęć

paź 10, 2016

"Biedroneczki" już wiedzą,że marchewka i sok marchewkowy to potrzebne witaminki dla każdego chłopca i dziewczynki

 

więcej zdjęć

paź 5, 2016
więcej zdjęć
paź 5, 2016

Co słychać u "Biedronek"? Dopóki była pogoda chodziły na osiedlowy plac zabaw i świetnie się bawiły. W tym tygodniu przyswajają wiadomości o warzywach. Umieją już tańczyć w parach przy piosence "Urodziny marchewki"

więcej zdjęć

więcej zdjęć

paź 4, 2016

Dziś "Motylki", nie zważając na deszcz, wybrały się do Biblioteki Miejskiej na umówione wcześniej zajęcia dydaktyczne pt."W kolorach jesieni". Dzieci chętnie słuchały opowiadania o małym pajączku, rozwiązywały zagadki, segregowały owoce i warzywa ze względu na kolor, szeleściły gazetami. "Motylki" chętnie uczestniczą w różnych zajęciach, są ciekawe świata i dużo wiedzą jak na swoje 4 latka.

więcej zdjęć

paź 1, 2016

Zgodnie z obietnicą inwestora zakończył się remont wokół naszego przedszkola, więc przedszkolaki mogą już bezpiecznie korzystać z ogrodu. Trzeba też zadbać o nasze rośliny oraz żywą architekturę-chętnych do pomocy przedszkolaków nie brakuje!

więcej zdjęć

paź 1, 2016

W tym tygodniu "Żuki" i "Koniki Polne" robiły sałatkę owocową.

 

Więcej zdjęć

Więcej zdjęć

wrz 23, 2016

Dzisiaj "Żuki" ubrały się w stroje cieszyńskie i poszły na rynek, gdzie w samo południe odbyła się impreza plenerowa pn."Śpiewajmy razem" w ramach "Skarbów z cieszyńskiej trówły". "Żuki" zatańczyły tańce "Poszło dziewczę po ziele" oraz "Nie chcę cię znać". Pogoda sprzyjała, buźki uśmiechnięte, stroje przewietrzone po wakacjach.

więcej zdjęć

wrz 23, 2016

W minionym tygodniu "Motylki" zajmowały się owocami pod różną postacią : przeliczały owocowe liczmany, słuchały opowiadań i wierszyków o owocach, tworzyły owoc z elementów, oglądały jak wygląda owoc w środku, nazywały jego części, aż w końcu kroiły owoce i zrobiły pyszną sałatkę owocową-pora na degustację!

więcej zdjęć

wrz 21, 2016

Witam serdecznie

Wysyłam materiały, które warto zamieścić na stronie placówki np. w zakładce "ubezpieczenia"

- Link do zgłoszenia szkody

https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

- Link do Ogólnych Warunków

https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia

- Link do Tabeli Uszczerbków

https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Nr polisy:

- dla przedszkola wariant (32zł) 92101292

- dla przedszkola wariant (42zł) 92101293

- warianty (w załączniku)

- kontakt do opiekuna (w stopce maila)

--

Pozdrawiam

Mariusz Bolik

tel. 668 840 932

Opiekun ds. Ubezpieczeń

KOD Rabatowy:

40057 - wielokrotnego użytku

wrz 16, 2016

Nadal nasz ogród nie nadaje się do użytku, więc wszystkie grupy (oprócz "Biedronek") wędrują szlakiem osiedlowych placów zabaw. Spotykamy się na nich z mniejsza lub większą życzliwością mieszkańców osiedli. Ale dzieci są zadowolone!

 

więcej zdjęć

wrz 11, 2016

"Żuki" też chętnie bawiły się na osiedlowym placu zabaw

 

więcej zdjęć

wrz 9, 2016

W związku z tym, że nasz piękny ogród wciąż jest w opłakanym stanie (remont), a pogoda piękna-nie załamujemy rąk i nie siedzimy w czterech ścianach, tylko albo wędrujemy na spacery, albo korzystamy z pobliskich placów zabaw.

 

Więcej zdjęć

wrz 7, 2016

Uwaga Rodzice!!!! Ogłoszenie!!!

W poniedziałek 12.09.2016 o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie ogólne z Rodzicami dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. Obecność Rodziców (bez dzieci!) obowiązkowa!!!

wrz 1, 2016

Witam wszystkich po wakacyjnej przerwie!!!. Mam nadzieję, że rozpoczęty właśnie rok szkolny będzie dla nas dobry i szczęśliwy. Życzę wszystkim dzieciom uśmiechu-teraz nawet przez łzy, radości oraz tego, żeby chętnie biegły co rano do przedszkola. Rodzicom, żeby nie martwili się o swoje pociechy oraz trzymania się zasady : "nie wierz we wszystko, co mówi Twoje dziecko o przedszkolu, a my nie uwierzymy w to, co mówi o domu".

lip 15, 2016

Szczęśliwie dotarliśmy do końca kolejnego roku szkolnego, dyżuru wakacyjnego i są wakacje!!! Życzę wszystkim pogodnych, słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji. Podróżujcie, wypoczywajcie i z nowymi siłami, pomysłami wracajcie!!!

lip 1, 2016

"Koniki Polne" i "Żuki" wzięły przykład z młodszych kolegów, czyli "Biedronek", i dzisiaj też obierały agrest. Jedni zrobili owocowe smoothie dodając do agrestu inne owoce, a druga grupa przygotowała kompoty do zagotowania na zimę.

więcej zdjęć

więcej zdjęć

cze 30, 2016

Pierwszego czerwca przy okazji Dnia Dziecka było wiele atrakcji w przedszkolu, a dziś 30 czerwca w naszym przedszkolu odbył się Dzień zdrowego przedszkolaka. "Biedronki" pokonały tor przedszkód, skakały na piłce, obierały agrest i przyglądały się jak można zrobić owocowe smoothie oraz je degustowały wiedząc,że to same witaminki. Starsze dzieci bawiły się z kolorową płachtą, brały udział w zawodach w różnych konkurencjach. Najwięcej śmiechu było podczas skakania w workach. 

więcej zdjęć

więcej zdjęć

cze 29, 2016

Dziś "Biedronki" wybrały się na wycieczkę do zagrody danieli. Niby to niedaleko, ale szliśmy...godzinę. Jednak warto było! Zobaczyliśmy dwa króliki oraz wiele pięknych danieli. Pani Danusia-właścicielka , była zdziwiona, że podchodziły do nas tak blisko i jadły z ręki przyniesione przez nas smakołyki. Dzieci były zachwycone, zachowywały się cicho. Obiecaliśmy częściej odwiedzać to miejsce, a jesienią nazbieramy kasztanów, żeby daniele miały co jeść zimą.

więcej zdjęć

cze 24, 2016

Jak co roku o tej porze trzeba pożegnać się z najstarszymi przedszkolakami. Z jednej strony żal, a z drugiej duma,że znów przygotowaliśmy kolejną grupę dzieci do dobrego startu w szkole i możemy ją wypuścić spod naszych skrzydeł. Dzieci, wraz ze swoimi paniami, przygotowały piękny program słowno-muzyczno-taneczny pn."Jedziemy na wakacje". Otrzymały rogi obfitości, pamiątkowe zdjęcie i książki, a od młodszych kolegów breloczek "sowę". Życzymy powodzenia!

więcej zdjęć

cze 16, 2016

Dziś kolejne atrakcje-tym razem dla "Biedronek" i "Motylków". Wczesnym rankiem pojechaliśmy autobusem na rynek cieszyński (dla niektórych dzieci był to pierwszy raz, więc trzeba było przypomnieć im, żeby oddychały!) i w Domu Narodowym czekał na nas spektakl lalkowy pt. "Jak jeden malarz chciał namalować szczęśliwego motyla". Bajka muzyczna, lekka i przyjemna. Po spektaklu poszliśmy na rynek pobujać się na wielkich huśtawkach i zjeść pyszne lody. Zapachniało wakacjami... Droga powrotna była na piechotę, ale nikt nie narzekał.

więcej zdjęć

cze 15, 2016

Dziś odbył się nasz festyn rodzinny. Przygotowań było sporo , zarówno ze strony dzieci-program artystyczny i prezenty dla rodziców, Rodziców-pomoc w skompletowaniu strojów, przygotowanie ciast i sałatek, przyniesieniu różnych rzeczy na nagrody w losowaniu, oraz całego personelu przedszkola. Wybraliśmy dobrą porę, bo między deszczami i wszystko się udało!!! Było mnóstwo atrakcji, które udało się zorganizować dzięki życzliwości wielu ludzi. A zatem dziękuję wszystkim za swój wkład i ten duży i ten mały.

więcej zdjęć

filmiki

 

cze 14, 2016

Na dziś nasze przedszkolaki zostały zaproszone do Szkoły Podstawowej nr 3 w Cieszynie na przedstawienie pt. "Dwa królestwa". Z zaproszenia skorzystały "Żuki" i "Motylki". Dzieci najpierw zobaczyły jak tańczą pierwszaki, potem odbyło się przedstawienie "Dwa królestwa". Przedszkolaki mogły także zobaczyć program przygotowany na konkurs promujący zdrowie, za który otrzymały I miejsce, a na koniec wystąpili utalentowani w różnych dziedzinach uczniowie. Wśród występujących dzieci było sporo naszych absolwentów, z czego bardzo się cieszymy!

więcej zdjęć

cze 11, 2016

Dziś,w drugim dniu Święta Trzech Braci, program rozpoczęły przedszkolaki, czyli laureaci konkursu pn. "Z piosenką weselej". Wystąpiła więc reprezentantka naszego przedszkola-Marysia z grupy "Żuki', która zajęła II miejsce. Dziś wystąpiła razem ze swoim starszym rodzeństwem- Zosią i Kubą w piosence "Nieidealna". Jeszcze raz gratulujemy!

cze 10, 2016

Zwykle w czerwcu w Przedszkolu nr 20 w Cieszynie odbywa się konkurs wiedzy o Polsce pn."Znam swoją ojczyznę z biegiem Wisły". Dziś nasze przedszkole reprezentowało troje dzieci z grupy "Żuki" : Paweł, Oliwer i Adaś. We wszystkich konkurencjach wykazali się wiedzą, różnymi umiejętnościami i w efekcie końcowym zajęli II miejsce. Gratulujemy!!!

więcej zdjęć

cze 9, 2016

Koniec roku szkolnego się zbliża, a więc coś takiego jak ognisko pożegnalne dla dzieci idących po wakacjach do szkoły, musiało nadejść. Stało się ono już tradycją w naszym przedszkolu. Dla dzieci to zawsze ogromna atrakcja. Pogoda dopisała, humory również. A więc najpierw były lody, potem zabawy i zadania do wykonania, żeby znaleźć zapałki, no i wreszcie podpalenie gałęzi. Pieczenie kiełbasy jest dla dzieci niemałym wyzwaniem, ale sobie poradziły. A jak smakuje własnoręcznie upieczona kiełbaska!!!

więcej zdjęć

cze 6, 2016

Dziś z samego rana „Żuki” po raz kolejny wybrały się do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Zostały zaproszone na lekcję biblioteczną z cyklu DALekoWZROCZNI. Dzisiejszy temat to „Z biegiem Olzy”. Pani Ania przeczytała wiersze A.Frączek  „Zielono mi” oraz M.Terlikowskiej „Drzewo do samego nieba”. Podczas zabawy „Zielone listki” dzieci ozdabiały drzewa, pływały jak rybki w tunelu, układały puzzle, słuchały piosenki „Płyniesz Olzo”. Największą frajdą był ruchomy obraz legendy „O założeniu Cieszyna”z udziałem dzieci i wykorzystaniem ciekawych rekwizytów.

więcej zdjęć

cze 3, 2016

Dziś dla „Koników Polnych” i „Żuków” był wielki dzień! Dzieci pojechały na wycieczkę do Bielska. Przed budynkiem Teatru Lalek „Banialuka” miały piknik. Na wycieczce zwykła bułka z serem zawsze smakuje najlepiej. Przedszkolaki zwiedziły teatr. Były w różnych pracowniach i zobaczyły jak powstają projekty lalek, jak stolarz je wyczarowuje z drewna, ktoś inny maluje na odpowiedni kolor, potem krawcowa szyje ubrania. Dzieci mogły poruszać różnymi lalkami na scenie. Obejrzały też spektakl pt. „Smok Bonawentura”. W drodze powrotnej wstąpiły do Mc Donalda.

więcej zdjęć

cze 3, 2016

Dziś kolejny sukces naszego przedszkola! Przedszkole nr 16 z Cieszyna po raz kolejny zorganizowało Przedszkolny Konkurs pn."Z piosenką weselej", który odbył się tradycyjnie w Domu Narodowym. Nasze przedszkole reprezentowała Marysia H. z "Żuków". Zaśpiewała dosyć trudną piosenkę pt. "Nieidealna" z repertuaru zespołu "Arka Noego" i zajęła II miejsce w kategorii soliści. Wielkie gratulacje!!!

więcej zdjęć

cze 1, 2016

Jak na Dzień Dziecka przystało, dziś w naszym przedszkolu było dużo muzyki, dziecięcego śmiechu, fajnej zabawy i radości z nowych zabawek. Życzę wszystkim dzieciom, aby tak było na co dzień.

 

więcej zdjęć

maj 31, 2016

Zaproszenie na nasz festyn przedszkolny! Zapraszamy wszystkich Rodziców, Dziadków,Ciocie, Wujków, Przyjaciół i Sympatyków naszego przedszkola!

maj 23, 2016

Tak jak w przedszkolnej piosence „W naszym ogródeczku zrobimy porządki”, tak w naszym ogrodzie wciąż coś się dzieje. Dzieci z różnych grup coś sadzą i podlewają w „grupowych” skrzynkach, spacerują po ścieżce sensorycznej i obserwują zmiany tam zachodzące, podziwiają kwitnące rośliny, wąchają. W środku wierzbowego ślimaka trudno skosić trawę kosiarką ,więc dzieci skracały ją nożyczkami. Niedawno została ukończona ścieżka bosych stóp i już niedługo dzieci będą mogły po niej chodzić. Na ukończeniu jest tzw. strefa ciszy, czyli krąg obsadzony trawami ozdobnymi. Na efekt trzeba będzie trochę poczekać, ale uczymy się wszyscy cierpliwości.

więcej zdjęć

maj 17, 2016

Dziś nasze przedszkolaki gościły dwóch świetnych trenerów z Akademii Piłkarskiej "Kinder". Trening odbył się w trzech starszych grupach. Dzieci były zachwycone! Panowie poradzili sobie z nimi i zachęcili do zabaw z piłką, ćwiczeń, treningów. Wszystko grało.

więcej zdjęć

 

 

 

maj 11, 2016

Dziś „Biedronki” były na długiej wycieczce. Wybrały się po raz pierwszy do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Tam pani Ania przygotowała dla dzieci mnóstwo atrakcji. Były zagadki, zabawa pacynkami, słuchanie skargi książki o tym jak dzieci ją niszczą. Dzieci zobaczyły książkę z papirusa i kamienną tablicę oraz współczesną książkę grającą. Na koniec zostały pasowane na czytelnika i dostały naklejkę z sową. W drodze powrotnej dzieci odpoczęły w Parku Pokoju przy fontannie. Była to dla nich wielka wyprawa, ale były przekochane i bardzo dzielne. Największy problem sprawiały niektórym dzieciom …buty, które gubiły.

więcej zdjęć

maj 3, 2016

Kolejna grupa, czyli "Zuki" , zrealizowała program Kubusiowi Przyjaciele Natury. Dzieci słuchały bajek o przyrodzie, śpiewały i tańczyły przy piosenkach o warzywach. Zbudowały piramidę żywności, chrupały marchewkę, upiekły marchewkowe ciasteczka.

więcej zdjęć

kwi 24, 2016

W minionym tygodniu wszystkie grupy miały do czynienia z ziemia lub jej plonami. Cały tydzień w naszym przedszkolu upłynął pod znakiem Dnia Ziemi. „Koniki Polne” oglądały magnolie, siały słonecznik, przyprawy-majeranek i lubczyk, cebulkę, pietruszkę. „Biedronki” podczas „Porannego kręgu-wiosna” utrwaliły sobie kolor zielony, dotykały i wąchały ziemię, poznały wiosenne kwiaty i ptaki, co dzień doglądają roślinek w naszej sali na parapecie oraz w ogrodzie. „Żuki” robiły sałatkę warzywną, do której dodały wyhodowany przez siebie szczypiorek. Zaś „Motylki” badały różne rodzaje podłoża z zawiązanymi oczami odczuwając różnice, zrobiły eksperyment: do różnej ziemi włożyły nasiona słonecznika i będą obserwować czy będzie różnica w wyglądzie, tempie i rozwoju roślin. W tej grupie też odbyły się zajęcia pn. „Poranny krąg-wiosna”, dzieci sadziły roślinki w swoich skrzyniach w ogrodzie.

kwi 20, 2016

W dniu dzisiejszym w Przedszkolu nr 17 odbył się kolejny konkurs pn. „W Krainie Zdrowia”. Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z grupy „Żuki” : Marysia, Iga, Pawełek i Adaś. Przedszkolaki brały udział w różnych dyscyplinach, dzielnie walcząc z przeciwnikami, świetnie się przy tym bawiąc (choć emocje były niemałe!) i w rezultacie zajęły II miejsce. Gratulacje!!!

 

więcej zdjęć

kwi 17, 2016

Trzecia  akcja „Ogród” w tym roku szkolnym za nami. Miała się odbyć w zeszłą sobotę, ale niestety wszystko można załatwić oprócz pogody. Tej soboty pogoda była piękna, choć wcześnie rano trochę padało, no i prace w ogrodzie zrobione. A co robiliśmy? Plewiliśmy wokół posadzonych jesienią roślin („Ścieżka sensoryczna”) i obsypaliśmy je korą. Tatuś Livii (bardzo dziękujemy!) wykopał koparką miejsce pod „Ścieżkę bosych stóp”, „Strefę ciszy” oraz miejsce na ognisko  (pod krąg), a panowie ułożyli  tam krawężniki oraz krąg i obsypali ziemią. W tym miejscu podziękowania należą się naszemu konserwatorowi i Tatusiowi Tobiaszka. Mniej czasochłonne prace wykonają same nauczycielki i konserwator. Jest coraz piękniej!

więcej zdjęć

kwi 15, 2016

"Koniki Polne" w tym tygodniu realizowały program edukacyjny "Żywienie na wagę zdrowia". Zapoznały się z piramidą żywieniową, a dziś pokroiły różne owoce i nabijały je w rozmaitej kolejności na patyczki. Tak powstały pyszne, kolorowe, owocowe szaszłyki. Mniam...

więcej zdjęć

kwi 15, 2016

Dzieci z naszego przedszkola co roku starają się wędrować szlakiem cieszyńskich magnolii. Dziś pogoda dopisała i "Żuki" wybrały się na szlak. Obejrzały te piękne drzewa w pełnej krasie. Po powrocie starały się przelać swoje wrażenia na papier.

 

więcej zdjęć

kwi 15, 2016

W tym tygodniu "Biedronki" realizowały program "Kubusiowi przyjaciele natury". Codziennie dowiadywały się jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach, aby zostać przyjacielem przyrody. Poznały mieszkańców lasu, tropiły zwierzęta po śladach. Wiedzą,że nie należy krzywdzić zwierząt, niszczyć ich domów np. mrowiska.Nie należy śmiecić ani w lesie, ani w sali, ani na podwórku. Dzieci segregowały śmieci podczas gry dydaktycznej do odpowiednich pojemników. Był też marchewkowy dzień, w którym dzieci dowiedziały się dlaczego trzeba jeść dużo owoców i warzyw pod różną postacią. Próbowały marchewkę w plastrach oraz marchewkowe chipsy. Bawiły się przy piosence "Urodziny marchewki". Szukały schowanych marchewek w całej sali. Słuchały bajki o tym jak powstaje sok owocowy "Kubuś' i wszystkie go wypiły. Może dzięki tym wiadomościom wszystkie dzieci zaczną jeść surówki...?

więcej zdjęć

kwi 14, 2016

Dzisiejszy dzień w przedszkolu był pełen wrażeń. Przybyli do nas goście z różnych kontynentów, z różnych stron świata. Dzieci mogły zobaczyć w szklanych pojemnikach ptasznika i skorpiony, obserwować jak poruszają się karaluchy, jaszczurka, rzekotka, żaba byk, żółw lądowy czy gekon zielony. Dziwiły się, że żółw wodny wężogłowy może mieć tak długą szyję, mogły pogłaskać jaszczurkę, a największe wrażenia zrobiły oczywiście węże i to nie byle jakie, bo boa dusiciele oraz pyton. Pan opowiadał ciekawie o życiu, zwyczajach tych zwierząt, gdzie można je spotkać, czym się żywią oraz o tym, że nie są groźne dla człowieka, chyba, że się go obawiają. Wtedy najlepszą obroną jest atak. Tak jak w życiu ludzi. Potem nadszedł czas na zdjęcia pamiątkowe: grupowe oraz indywidualne wg zamówienia Rodziców i chęci dzieci (niektóre się bały). Dla najmłodszych przedszkolaków to były takie wrażenia, że dziś w rekordowym czasie wszystkie zasnęły! 

więcej zdjęć

kwi 13, 2016

Dzisiaj nasze przedszkole odwiedzili uczniowie Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Przedszkolaki zapoznały się z różnymi instrumentami, posłuchały różnorodnych utworów w wykonaniu dzieci jak również dorosłych. Między innymi pięknie zagrał dla nas na skrzypcach Błażej-absolwent naszego przedszkola, a także Michał na gitarze, który bywał w naszym przedszkolu podczas letnich dyżurów. Koncert był krótki, ale bardzo się nam wszystkim podobał. 

więcej zdjęć

kwi 11, 2016

Dziś, po raz kolejny w tym roku szkolnym, „Żuki” wybrały się do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Dzisiejsze zajęcia różniły się od poprzednich tym, że  dzieci razem z panią Anią obchodziły 70-te urodziny biblioteki. Słuchały bajki „O rybaku i złotej rybce” wg A.Puszkina, oglądały w teatrzyku papierowym  kamishibai bajkę „Titelitury” wg Braci Grimm. Dzieci miały do wykonania różne zadania, a za każde dobrze wykonane zadanie mogły przyczepić do tortu na tablicy jedną świeczkę, która symbolizowała 10 lat istnienia biblioteki. Życzymy zacnej Jubilatce, a tym samym wszystkim pracownikom Biblioteki Miejskiej w Cieszynie , kolejnych jubileuszy, samych udanych pomysłów na m.in. zajęcia dla przedszkolaków i dalszej owocnej współpracy. Wszystkiego dobrego!!!

więcej zdjęć

kwi 8, 2016

Zaś „Koniki Polne” i „Żuki” wybrały się dziś na rynek, aby wziąć udział w wielkim finale akcji „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”. Widać, że zarówno dzieci jak i dorośli bawili się przednie!

 

 

 

więcej zdjęć

kwi 8, 2016

No i skończył się niebieski tydzień w naszym przedszkolu związany z akcją „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”. Podczas tego tygodnia różne rzeczy się działy. Były warsztaty, było czytanie książki „Kosmita”-w starszych grupach, a w „Biedronkach” czytaliśmy o przygodach smerfów. Najmłodsze dzieci utrwaliły niebieski kolor, bawiły się przy piosenkach „Smerfne hity”, pomalowały sylwetkę smerfa, a finałem dla nich było smakowanie niebieskiej galaretki z niebieską bitą śmietaną!

więcej zdjęć

kwi 6, 2016

Dzisiaj, w trzecim dniu akcji „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”, odbyły się warsztaty  w grupie „Koniki Polne”. Prowadziła je również pani psycholog Joanna Bala. Dodatkowym utrudnieniem tych warsztatów (dzieci starsze) było rysowanie kredką trzymaną w palcach nogi. Dzieci słuchały również fragmentu książki pt.”Kosmita”  autorstwa Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel 


więcej zdjęć

kwi 5, 2016

 Dzisiaj, w drugim dniu akcji „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”, odbyły się warsztaty  w grupie „Żuki”. Prowadziła je również pani psycholog Joanna Bala. Dodatkowym utrudnieniem tych warsztatów (dzieci starsze) było rysowanie kredką trzymaną w palcach nogi. Dzieci słuchały również fragmentu książki pt.”Kosmita”  autorstwa Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel 

więcej zdjęć

kwi 4, 2016

Zgodnie z zapowiedzią dziś rozpoczęła się w naszym przedszkolu akcja „Zapal się na niebiesko dla autyzmu’. Odbyły się warsztaty w „Biedronkach” i „Motylkach”- prowadziła je pani psycholog  Joanna Bala. Prawie wszystkie dzieci przyszły ubrane na niebiesko-dziękujemy Rodzicom! Dzięki tym warsztatom dzieci mogły poprzez różne oddziaływanie na ich zmysły przekonać się jak trudno choremu na autyzm Jurkowi pokonywać drobne przeszkody dnia codziennego.

więcej zdjęć

więcej zdjęć

kwi 3, 2016

Miniony tydzień u „Motylków” minął pod znakiem zdrowego odżywiania się, czyli realizowali program „Kubusiowi przyjaciele natury”. Po raz kolejny nasze przedszkole bierze udział w tym programie. Dzieci słuchały bajek ze zbioru pt.”W krainie Kubusia”, słuchały i uczyły się piosenek np. „Urodziny Marchewki”, nazywały warzywa i owoce, z których można przygotować zdrowe potrawy i napoje. Zostały zachęcone do zjedzenia  surowej marchewki i picia soku owocowego Kubuś- i to nie tylko w tym tygodniu, ale też na codzień. Każde dziecko otrzymało kolorowankę związaną z tym tematem.

więcej zdjęć

mar 30, 2016

Starodawnym wielkanocnym zwyczajem „Biedronki” wybrały się na wędrówkę po osiedlu i pobliskich działkach z „gaikiem” oraz kogucikiem. "Chodzenie z gaikiem to obrzęd nawiązujący do magii wegetacyjnej, podkreślający odradzanie się przyrody na wiosnę. Tak, jak marzanna jest przegnaniem zimy, tak gaik jest wprowadzeniem wiosny. Dzieci same ozdobiły zieloną gałązkę, nauczyły się piosenki o gaiku-„Gaiczek zielony pięknie przystrojony” oraz o koguciku- „Wieziemy tu kogucika, dajcie jajek pół koszyka” i tak przygotowane chodziły po naszym osiedlu i działkach śpiewając. Po wędrówce wstąpiliśmy do naszego ogrodu, żeby sprawdzić co się dzieje na naszych grządkach i ścieżce sensorycznej. Zobaczyliśmy pięknie kwitnące krokusy, hiacynty oraz mnóstwo pąków na pozostałych roślinach. Wiosna przyszła do nas na pewno.      

więcej zdjęć

mar 29, 2016

02 kwietnia- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.                    

 

 

 

 

 

 

Po raz kolejny nasze przedszkole włączy się do akcji organizowanej przez

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, która

odbędzie się w dniach od 04 do 08 kwietnia 2016.                                                                                                                                                                                     Podczas tej akcji zaplanowane zostały warsztaty dla dzieci w każdej grupie:  

 04.04 (poniedziałek) –„Biedronki” oraz „Motylki”  

05.04 (wtorek) – „Żuki”  

06.04  (środa) –„Koniki Polne”.

Warsztaty dla dzieci przeprowadzi przedstawicielka ZPPPw Cieszynie  psycholog Joanna Bala.

W piątek 08.04.2016 odbędzie się wielki finał akcji na rynku w Cieszynie. Udział w finale wezmą „Żuki” i „Koniki Polne”. Ponadto akcentami uczestnictwa w akcji będą:

-niebieski ubiór dzieci w dniu warsztatów oraz finału albo codzienny (Rodziców prosimy o pomoc!

 -niebieskie akcenty w wystroju sal;
 -informacje dla rodziców na temat  autyzmu w kąciku psychologa (przedsionek);  
-konsultacje z psychologiem dla rodziców :
poniedziałek (04.04)           11.00 do 12.00 oraz 14.00 do 16.30  
środa (06.04)                          7.30 do 13.00      
mar 26, 2016

Wielki Tydzień się skończył. Mazurki i babeczki upieczone, zabawy z „jajem” przeprowadzone, uroczyste drugie śniadanie zjedzone, a więc pora świętować. Rodzicom, dzieciom, personelowi i wszystkim fanom naszego przedszkola życzę spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

więcej zdjęć

mar 21, 2016

Istnieją różne formy przekazywania dzieciom wiedzy, informacji. Dziś "Żuki" po raz kolejny wybrały się do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, aby poprzez przygotowane dla nich zajęcia poznać zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi. Słuchały opowiadania z książki Ewy Stadtmuler pt. "Od lata do lata"; poznały różne techniki ozdabiania wydmuszek; sprawdziły się w ćwiczeniu graficznym "Ukryte pisanki", przeliczały pisanki. Słowem : świetnie się bawiły!

Więcej zdjęć

mar 18, 2016

W „Żukach” zajęcia dotyczą wody. Dziś dzieci eksperymentowały z wodą. Badały jej właściwości : smak, kolor, zapach, kształt; rozpuszczalność niektórych substancji w wodzie. Wyciągały wnioski: woda przybiera kształt naczynia, w którym się znajduje, smak i barwę rozpuszczonej substancji. Na koniec przyglądały się ciekawemu zjawisku : igła położona płasko na powierzchni wody nie utonie.

 

więcej zdjęć

mar 18, 2016

Zbliża się wiosna, Święta Wielkanocne ,więc nasze zajęcia kręcą się wokół ptactwa domowego, jajek, umiemy pokazać na obrazku kurę, koguta, kaczkę, gęś czy indyka, zobaczyliśmy co jest w środku w prawdziwym jajku i jak wykluwa się pisklę (na obrazku), a dziś wybraliśmy się na wycieczkę. Wprawdzie nie za daleko, bo dziecięce nóżki szybko się męczą. Poszliśmy na ul. Puńcowską, gdzie w prywatnym ogrodzie mogliśmy zobaczyć kaczki i gęsi -choć nie były nami zainteresowane i tylko widzieliśmy je z daleka oraz piękne pawie. Po drodze widzieliśmy ślady wiosny czyli kwitnące przebi śniegi i krokusy. Pogoda też była prawie wiosenna.

więcej zdjęć

mar 17, 2016
 

W dniu dzisiejszym wszystkie przedszkolaki,oprócz "Biedronek", wybrały się do Domu Narodowego w Cieszynie na spektakl teatralny dla dzieci  pt. "Piotruś Pan" przygotowany przez Scenę Lalek Bajka Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. Dzieci miały podwójną frajdę : bajkę oraz przejażdżkę autobusem podmiejskim.

 
Więcej zdjęć
mar 4, 2016

Dziś w "Konikach Polnych" odbyły się zajęcia otwarte dla Rodziców. Prowadzone były Metodą Dobrego Startu wg M.Bogdanowicz. Opierały się na piosence do rysowania pt."Siedzi zając pod miedzą". Rodzice mogli obserwować jak ich dziecko bawi się, rozumie i reaguje na polecenia, rytmizuje tekst, pracuje przy stoliku. Na zakończenie wszyscy zjedli drugie śniadanie.

więcej zdjęć

lut 29, 2016

Czas ferii minął,  „Żuki” w  komplecie przyszły do przedszkola i od razu poszły do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Wzięły udział w warsztatach proekologicznych z cyklu DALekoWzroczni pt. „Włochate pupilki”. Dzieci słuchały opowiadań pt. „Powiedz dobranoc sennym zwierzętom”  autorstwa E. Olech oraz „Liczypieski”, które napisała E.Kozyra-Pawlak. Opiekowały się pacynkami Milusiem (kot) oraz Marudą (pies), brały udział w zabawach ruchowych, słuchały piosenki „Puszek Okruszek” oraz wykonały pracę plastyczną „Prezent dla pieska”. Zadowolone wróciły do przedszkola.

więcej zdjęć

lut 29, 2016

Uwaga Rodzice „Koników Polnych”

W dniu 04.03.2016 (piątek) o godzinie 9.15 odbędą się zajęcia otwarte. Przyjdźcie zobaczyć jak się bawi i uczy Wasze dziecko. Zapraszamy!

lut 27, 2016

Jest powiedzenie, że w czasie ferii, deszczu, niepogody dzieci się nudzą. Ferie się skończyły i to wcale nie nudne. "Biedronki" wybrały się do afrykańskiej dżungli. Zdobyły wiadomości co to jest dżungla i kto tam mieszka, uczyły się piosenek, wierszyków, bawiły plastikowymi zwierzątkami, poruszały się jak zwierzęta i robiły wiele innych ciekawych rzeczy. 

więcej zdjęć

lut 19, 2016

                                                                                                    Cieszyn , 19.02.2016 r.

UWAGA RODZICE!!!!!!!

Rodzice dzieci pozostających w przedszkolu  na rok szkolny 2016/2017 zobowiązani są do wypełnienia deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej. Deklaracje będą rozdawane przez nauczycieli w grupach od dnia 25.02.2016 r. od godz. 8.00.  Deklaracje należy złożyć do dnia 1.03.2016  do godz. 15.00 w biurze przedszkola lub u nauczyciela w swojej grupie. Wypełnienie deklaracji zapewnia dziecku kontynuację pobytu w przedszkolu.

Nie złożenie deklaracji wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy przedszkola.

Rodzice dzieci rezygnujących z przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 wypełniają deklaracje rezygnacji z przedszkola- do pobrania w biurze.

Termin od 25.02.2016 r. godz. 8.00 do 1.03.2016 do godz. 15.00.

 

                                                                      Teresa Pilarz – dyrektor Przedszkola nr 2 –Integracyjnego

 

 

lut 14, 2016

"Biedronki" coraz więcej nabywają umiejętności i samodzielności, rozumieją polecenia, coraz lepiej bawią się razem jako grupa. To wszystko można było zauważyć kiedy podczas ćwiczeń gimnastycznych zastosowane zostały elementy Metody Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne. Zabawę wszyscy mieliśmy przednią!

Więcej zdjęć

lut 11, 2016

Dziś w "Żukach" odbyły się zajęcia pn. Poranny Krąg, czyli polisensoryczna stymulacja wg pór roku i żywiołów. Dzieci utrwaliły sobie zimę wszystkimi zmysłami, jej kolor, smak, zapach, dotyk oraz dźwięk. 


więcej zdjęć

lut 9, 2016

Wczoraj,tj.08 lutego "Koniki Polne" wybrały się do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Wzięły udział w zajęciach pt."Zimowe nastroje". Dzieci wysłuchały opowiadania o tematyce karnawałowej, rozwiązywały zagadki, śpiewały znaną piosenkę pt."Zima zła", dopasowywały rękawiczki do pary oraz rekwizyty związane z karnawałem. Zajęcia w bibliotece połączone ze spacerem na świeżym powietrzu przy pięknej pogodzie jak na luty przystało-to same korzyści

 

więcej zdjęć

lut 8, 2016

Uwaga!!! Uwaga!!!

Czas tak szybko leci, że dopiero co mieliśmy Święta Bożego Narodzenia, a już powoli trzeba myśleć o Świętach Wielkanocnych. Na razie myślimy o kiermaszu świątecznym i w związku z tym zwracamy się z prośbą do Rodziców, Dziadków o przynoszenie do przedszkola czystych wydmuszek-mogą być różnej wielkości (od przepiórczych po gęsie) oraz słoiczków po nutelli ( niby nie powinniście ich mieć, ale gdyby jednak to nie wyrzucajcie tylko dostarczcie do nas). Dziękujemy!

lut 7, 2016

W piątek „Biedronki” były na zimowym spacerze. Tej zimy spacer w takiej zimowej, białej szacie to ewenement. Tym bardziej, że po południu już po śniegu śladu nie było.

 

Więcej zdjęć

lut 7, 2016

A tymczasem „Biedronki” w tenże czwartek poznawały zimę wszystkimi zmysłami podczas zajęć pn. Poranny Krąg, czyli polisensorycznej stymulacji wg pór roku i żywiołów. W ubiorze dzieci i wystroju sali dominował kolor biały, pachniało i smakowało miętą, dzieci słuchały dźwięków trójkąta oraz dotykały lodu, który po pewnym czasie zamienił się w wodę. Śpiewaliśmy wspólnie piosenkę „Hu hu ha, nasza zima zła”. Dzieciom bardzo podobała się zabawa z białymi chustami.

 

więcej zdjęć

lut 7, 2016

W czwartek, 04.02.2016, wszystkie przedszkolaki (za wyjątkiem „Biedronek”) w odpowiedzi na zaproszenie Pani Dyrektor M. Lapczyk wybrały się do Szkoły Podstawowej nr 3. Działające w szkole Kółko Teatralne pod kierunkiem pani E. Czauderny przygotowało dla młodszych kolegów przedstawienie pt.”Nie płacz, koziołku”. Wśród aktorów można było zobaczyć absolwentów naszego przedszkola, którzy uczęszczają do drugiej lub trzeciej klasy. Dzieci wróciły bardzo zadowolone.

 

więcej zdjęć

lut 1, 2016

W kalendarzu Dzień Babci i Dziadka dawno minął, ale dlaczego nie obchodzić tego sympatycznego święta cały rok, albo przynajmniej miesiąc? W myśl tego zaprosiliśmy pensjonariuszy  z pobliskiego Domu Spokojnej Starości do naszego przedszkola. Przyszło 10 osób wraz z opiekunkami. Po przywitaniu gości i złożeniu życzeń przez panią Dyrektor -głos zabrały dzieci. Najpierw „Żuki” zaprezentowały Jasełka, a następnie „Koniki Polne” zaśpiewały i zatańczyły po naszymu po cieszyńsku. Niektórzy goście śpiewali z dziećmi. Występy oglądały także dzieci z młodszych grup. Było to bardzo sympatyczne spotkanie 

więcej zdjęć

sty 30, 2016

„Koniki Polne” jako ostatnie przyjmowały gości z okazji Dnia Babci i Dziadka, bo dopiero w piątek 29 stycznia. Dzieci przygotowały program folklorystyczny. Wystąpiły w strojach cieszyńskich, więc zrobiły niemałe wrażenie, a śpiewały i mówiły po naszymu czyli po cieszyńsku. Przygotowały także prezenty. Wspólne chwile przy domowym cieście-bezcenne!

więcej zdjęć

sty 28, 2016

Dzieci z grupy „Żuki” zaprosiły swoje Babcie i Dziadków na czwartek 28 stycznia. Przedszkolaki przygotowały piękne Jasełka. Goście mogli jeszcze raz poczuć  świąteczną atmosferę Bożego Narodzenia, posłuchać czy nawet zaśpiewać kolędy. Dzieci były pięknie przebrane, wczuły się w swoją rolę. Każdy był ważny, potrzebny, czy to król czy pastuszek. Były prezenty, podziękowania, łzy wzruszenia oraz miłe chwile przy wspólnym stole.

więcej zdjęć

sty 27, 2016

27 stycznia w naszym przedszkolu miało miejsce wielkie wydarzenie : Bal Przebierańców, na które dzieci nie mogły się doczekać.  Tego dnia wszędzie było pełno piratów, Elz, księżniczek, rycerzy, wróżek, strażaków i …długo jeszcze by wymieniać! Gwar, śmiech, muzyka i taniec czyli wszystko  to co na prawdziwym balu w karnawale być powinno. Najwięcej emocji bal wzbudził u dzieci, które na nim były po raz pierwszy czyli u najmłodszych przedszkolaków.  

więcej zdjęć

sty 26, 2016

26 stycznia Babcie i Dziadków przyjęły dzieci z grupy „Motylki”. Dzieci przygotowały program artystyczny, na który składały się wiersze i  piosenki  oraz oczywiście prezenty. Goście nie kryli wzruszenia patrząc na występ swoich wnuków, nagrodzili małych artystów gromkimi brawami. Na takiej uroczystości nie mogło zabraknąć miłych chwil przy słodkim poczęstunku.

więcej

sty 24, 2016

 „Biedroneczki” swoich Dziadków i Babcie zaprosiły na piątek, 22.01.2016. Kiedy goście licznie się zgromadzili dzieci zabrały ich do zimowej krainy , gdzie bałwanki i śnieżynki przedstawiły swój program artystyczny. Był wierszyk z życzeniami i piosenki i tańce, przy których dzieci świetnie się bawiły, a gościom sprawiły wielką przyjemność. Dzieci są coraz odważniejsze, choć bez płaczu się nie obyło. Oczywiście nie mogło zabraknąć prezentów oraz wspólnych chwil przy słodkim poczęstunku (dziękuję Mamom, które piekły!

Więcej zdjęć

sty 10, 2016

Dzień Babci i Dziadka obchodzony będzie w naszym przedszkolu w następujące dni:

-"Biedronki"       22.01.2016 (piątek) godz.10.00

-"Motylki"            26.01.2016 (wtorek) godz.13.00

-"Koniki Polne" 29.01.2016 (piątek) godz.13.00

-"Żuki"                28.01.2016 (czwartek) godz.13.00.

A na bal karnawałowy zapraszamy wszystkie dzieci w środę 27.01.2016 po śniadaniu. Rodziców prosimy o zorganizowanie strojów.

gru 29, 2015

U progu kończącego się roku 2015 składam wszystkim Dzieciom, Rodzicom, Dziadkom, Pracownikom oraz wszystkim Sympatykom naszego przedszkola jak najlepsze życzenia. Szczególnie zdrowia, szczęścia, wzajemnego szacunku oraz wyrozumiałości względem siebie. Oby ta, na razie przeźroczysta bombka, w ciągu całego roku 2016 była malowana tylko pastelowymi, ciepłymi kolorami. 

gru 21, 2015

Dziś do naszego przedszkola przyszła młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie z opiekunką, panią mgr Renatą Potocką, aby zaprezentować jasełka. Nie były to zwyczajne, dobrze nam znane jasełka, ale współczesne. Do szopy w Betlejem przybyły znane dzieciom postaci z różnych bajek, które przyniosły dary dla Dzieciątka. Przyszli więc Jaś i Małgosia, Dziewczynka z zapałkami, Calineczka i Pinokio z długim nosem. Nie zabrakło też Kopciuszka i Sierotki Marysi, a także Czerwonego Kapturka. Dzieciom (dorosłym także!) bardzo się podobały jasełka. Wspólnie kolędowaliśmy. Do świąt już bardzo blisko…

więcej zdjęć

gru 18, 2015

Dziś było w każdej grupie bardzo uroczyście i świątecznie. Nastał czas „Wigilijek”, a więc i w naszym przedszkolu. Dzieci przyszły odświętnie ubrane, stoły zostały pięknie nakryte, na stołach rozmaitości: uroczysty obiad, owoce i ciasteczka-i te pieczone przez dzieci w przedszkolu, jak i przyniesione z domu. Dziękujemy wszystkim Rodzicom za te pyszności, szczególnie Mamom, które w nocy piekły- to cytat wypowiedzi niektórych dzieci. Było łamanie się opłatkiem, co dla „Biedroneczek” było czymś niezwykłym-robiły to chyba po raz pierwszy. Dzieci starsze śpiewały kolędy. Oczywiście były też prezenty, co sprawiło dzieciom największą frajdę. Jedynie „Biedronki” nie mogły pojąć, że nie mogą prezentów zabrać do domu. Dużo jeszcze muszą się nauczyć. Do świąt coraz to bliżej.

więcej zdjęć

więcej zdjęć

więcej zdjęć

więcej zdjęć

gru 14, 2015
Jak czekamy na święta?

W oczekiwaniu na święta „Żuki” wybrały się do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie na kolejne ciekawe zajęcia. Przy wystrojonej choince dzieci słuchały opowiadań Joanny Krzyżanek z książki pt. „Jak czekać na Święta Bożego Narodzenia”, rozwiązywały zagadki, układały puzzle, a na koniec zrobiły łańcuch największych swoich marzeń. W drodze powrotnej do przedszkola przyglądały się ogromnej choince na rynku. Do świąt coraz bliżej.

więcej

gru 13, 2015

W naszym przedszkolu wciąż coś się dzieje. A to przygotowywanie różnych rzeczy z dziećmi na kiermasz, to znowu wspólne pieczenie ciasteczek, zarówno na kiermasz jak i zbliżającą się „Wigilijkę”. Wszędzie pełno aniołków, gwiazdek, stroików, a w najbliższe dni będziemy ubierać choinki. Po prostu pachnie świętami. Nasza „Wigilijka” odbędzie się w piątek, 18.12.2015 : „Biedronki” rozpoczną do południa i skończą świątecznym obiadem, a pozostałe grupy  rozpoczną świątecznym obiadem. I tu prośba do Rodziców o odświętny ubiór w tym dniu, a dzieci, które zwykle są odbierane o 12 żeby mogły zostać trochę dłużej i wspólnie świętować.

więcej

więcej

więcej

gru 4, 2015

Dziś w przedszkolu się działo!!! Jak to w okolicach 6 grudnia zwykle bywa.  Mieliśmy długo oczekiwanego gościa, Św.Mikołaja, którego przyprowadziła pani Ola (dziś robiła za pomocnika i dość groźnego elfa). W każdej grupie znalazło się dziecko, które przerażał nasz gość, ale reszta z wielką radością rozmawiała z Mikołajem, obiecała poprawę, prezentowała przygotowany wcześniej program artystyczny, chętnie pozowała do zdjęć. Niektóre dzieci koniecznie chciały zobaczyć renifery. Mikołaj wykazał się pomysłowością  w udzielaniu odpowiedzi (jeszcze raz bardzo gorąco dziękujemy naszemu Mikołajowi!). Uśmiech na wszystkich buziach wywołały prezenty przyniesione przez Mikołaja.

 

więcej zdjęć

więcej zdjęć

więcej zdjęć

więcej zdjęć

gru 3, 2015

Uwaga!! Uwaga!! W najbliższy poniedziałek w naszym przedszkolu rozpocznie się Kiermasz Świąteczny.W przygotowywaniu większości  ozdób świątecznych, wypieków brały udział dzieci. Zachęcamy do zaglądania na nasz kiermasz, na którym stopniowo pojawiać się będą różne rzeczy. Udanych zakupów!

gru 3, 2015

Nasze przedszkole już dość długo współpracuje z Biblioteką Miejską w Cieszynie. Przedszkolaki często chodzą tam na różne zajęcia. Niestety, nasze „Biedroneczki” miałyby kłopot wybrać się tak daleko nawet autobusem, więc w ramach wyjątku (za co bardzo gorąco dziękujemy!) pani Ania przyszła dziś do nas z ciekawymi zajęciami. Czytała dzieciom opowiadanie o zwierzętach, które marzły zimą, ale Babuleńka Zima zrobiła im szaliki, dała cieplejsze futerka i mogły rzec  „my się zimy nie boimy!” Dzieci bawiły się piórkami niby płatkami śniegu, mogły przebrać się w zajączka, wiewiórkę i niedźwiadka. „Biedroneczkom” zajęcia bardzo się podobały.

Więcej zdjęć

lis 27, 2015

Dziś do naszego przedszkola zawitała pani Ewa N. ze swoim pupilem Szonem. Pani Ewa prowadzi zajęcia z dogoterapii, a Szon, czarny retriever, jej w tym pomaga. Najpierw gościli w młodszych grupach. „Biedronki” i „Motylki” były zachwycone! W ciszy przyglądały się różnym umiejętnościom czworonoga, słuchały opowieści p. Ewy o Szonie, który chodził do szkoły i lubi pracować z dziećmi. Większość dzieci nie bała się pogłaskać lśniącej sierści Szona, chętnie się przytulały do niego.  W starszych grupach były dłuższe zajęcia, oprócz pokazu umiejętności  czworonoga, p.Ewa opowiadała o właściwej opiece nad psem, o schroniskach dla zwierząt. Zaapelowała do dzieci , żeby poprosiły  rodziców o przyniesienie niepotrzebnych kocyków, kołderek, materacy, ręczników lub misek dla schroniska. W naszym przedszkolu już od kilku dni trwa akcja „Podaj łapę psu i kotu”.Kosz przeznaczony na rzeczy dla schroniska powoli się zapełnia.

więcej zdjęć

więcej zdjęć

lis 24, 2015

Dziś u „Motylków” był trochę inny dzień niż zwykle, ponieważ zajęcia dydaktyczne obserwowali Rodzice. Dzieci były bardzo zaangażowane, aktywnie uczestniczyły we wszystkim, chętnie wykonywały polecenia : nauczyły się rymowanki „Kap, kap, kap, jeśli lubisz- krople łap”, rytmicznie ją wystukały, przeliczały krople, układały odpowiednią ilość guzików na wzorze, opowiadały obrazek, kolorowały  itd. Frekwencja Rodziców była duża, a więc zajęcia otwarte zaliczyć można do jak najbardziej udanych.

więcej zdjęć

lis 23, 2015

Dziś „Koniki Polne” wybrały się do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie na zajęcia pt. „Kubuś i lekcje ze Stumilowego Lasu”. Dzieci słuchały fragmentu książki „Kubuś Puchatek”, muzyki z bajki o Kubusiu. Układały puzzle, rozwiązywały zagadki, bawiły się przy muzyce z bajki. Dzieci do przedszkola wróciły bardzo zadowolone, a i pogoda sprzyjała tak długiemu spacerowi.  

 więcej zdjęć

lis 20, 2015

Grupa „Biedronki” obchodziła urodziny misia-ulubionej maskotki i przytulanki dzieci, z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, który przypada 25 listopada. Bawiliśmy się świetnie z pluszakami przy wierszykach i piosenkach typu „Jadą, jadą misie”. Skoro urodziny to musiał być tort i świeczka. Wszystko to zrobiliśmy wspólnymi siłami i z wielką radością.

Więcej zdjęć

lis 18, 2015

We wtorek 24.11.2015  o godzinie 9.15 w grupie „Motylki” odbędą się zajęcia otwarte. Serdecznie zapraszamy Rodziców z grupy „Motylki"

lis 18, 2015

Dziś w „Biedronkach” było wielkie poruszenie. Od rana coś się działo. Wreszcie o 10.oo, kiedy zeszli się wszyscy goście, czyli Rodzice, Dziadkowie, Ciocie rozpoczęło się uroczyste pasowanie dzieci z „Biedronek” na przedszkolaka. Dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny, który został nagrodzony gromkimi brawami. Pani Dyrektor wielkim ołówkiem pasowała dzieci na przedszkolaka, potem dzieci otrzymały dyplomy oraz medale ze swoim zdjęciem i krótkim wierszykiem terapeutycznym. Po części oficjalnej odbyła się mała imprezka, jak mówią dzieci, czyli poczęstunek domowymi wypiekami . Pozostały zdjęcia i miłe wspomnienia z pierwszej uroczystości „Biedronek” w przedszkolu.

Więcej zdjęć

lis 17, 2015

Patrząc na obecną pogodę za oknem cieszymy się, że udało nam się jeszcze przetestować nowy sprzęt w naszym ogrodzie przedszkolnym. Było dużo radości. A teraz- byle do wiosny...

Więcej zdjęć

lis 9, 2015

Dzisiaj „Żuki” znów wybrały się do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Tym razem zostały zaproszone na zajęcia pt. „Kubuś i lekcje ze Stumilowego Lasu”. Dzieci słuchały fragmentu książki „Kubuś Puchatek”, muzyki z bajki o Kubusiu. Układały puzzle, rozwiązywały zagadki, bawiły się przy muzyce z bajki. Dzieci do przedszkola wróciły bardzo zadowolone.

 Więcej zdjęć

lis 6, 2015

W czasie, kiedy sprzęty ogrodowe były montowane- nie mogliśmy korzystać z ogrodu. Nie chcąc zmarnować tak pięknej pogody wyciągnęłyśmy wiernego  pomocnika „Biedronek” : „stonogę”i wybraliśmy się na pierwsze spacery.  Dzieci dzielnie trzymały „stonogę” za nogę i grzecznie szły. Prędkość mieliśmy  zawrotną, ale czy komuś się śpieszy na jesiennym spacerze , kiedy słonko świeci i tyle ciekawych rzeczy dookoła?

Więcej zdjęć

 

lis 6, 2015

W naszym, coraz piękniejszym ogrodzie, wciąż coś się dzieje. Była kolejna akcja sadzenia roślin przy  ścieżce sensorycznej. „Biedronki”  dbają o roślinki podlewając je i obserwując. „Żuki” sadziły kolejne rośliny do swoich skrzyń, a pracownicy firmy „Bambino” zamontowali w ogrodzie różne sprzęty dla dzieci. Na pewno mają atest, a dzieci testować je będą w przyszłym tygodniu, kiedy wszystkie mocowania wyschną, żeby było bezpiecznie.

Więcej zdjęć

lis 5, 2015

Uwaga Rodzice „Biedronek”!!!

W  środę, 18.11.2015 o godzinie 10.00 odbędzie się uroczystość pasowania Waszego dziecka na przedszkolaka, a więc nie może Was zabraknąć w tym ważnym dla Waszej pociechy dniu.

lis 3, 2015

Dzisiaj w naszym przedszkolu gościli aktorzy Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie. Dzieci obejrzały pełen humoru spektakl pt. „Pchła Szachrajka”.

 

więcej zdjęć

paź 27, 2015

Dziś grupa "koniki Polne" wybrała się na długi jesienny spacer do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, gdzie została zaproszona na ciekawe ...jesienne zajęcia.

 

więcej zdjęć

paź 24, 2015

Jesień w pełni, a więc nadeszła pora, żeby nasz przedszkolny ogród wyglądał jesiennie. Przygotowane w czerwcu ścieżki sensoryczne –póki co nie wyglądały ciekawie, ale dziś doczekały się roślin.  Przygotowałyśmy się do dzisiejszych prac solidnie : zwróciliśmy się z apelem do Rodziców, znajomych o rośliny, ziemię, torf –dziękujemy tym, którzy na ten apel odpowiedzieli!, same zakupiłyśmy z różnych środków sporo roślin, nie szczędząc czasu na jeżdżenie po hurtowniach ogrodniczych i wybieraniu jak najbardziej urozmaiconych pod względem koloru, zapachu, wielkości itp. oraz zamówiłyśmy pogodę. Dziś od 8.00 zabrałyśmy się ochoczo do pracy, która dosłownie paliła nam się w rękach. Słoneczko świeciło, humory dopisały. Po 12.00 wszystko było gotowe. Jeszcze kilka dni, może tygodni będziemy mogli oko cieszyć tym widokiem, a potem cóż… Trzeba czekać do wiosny. Wtedy dosadzimy to, co sadzi się wiosną i zabierzemy się do dalszych prac. Plany mamy wielkie!

Więcej zdjęć

paź 23, 2015

Jak smakuje, pachnie, wygląda i szeleści jesień? Dziś „Biedroneczki” się tego dowiedziały podczas zajęcia metodą pn.Poranny krąg – czyli polisensoryczną stymulacją wg pór roku i żywiołów. W ubraniach większości dzieci przeważał  kolor jesieni czyli żółty (dziękujemy Rodzicom), poznaliśmy zapach lawendy, delikatny wietrzyk (wentylator)muskał dzieciom główki, szeleściły liście, smakowaliśmy orzechy i miód. Dzieci największą radość miały kiedy same były wiatrem i dmuchały do liści, próbowały zdmuchiwać chusty z głowy oraz gasząc lampkę na koniec zajęć.

Więcej zdjęć

paź 22, 2015

Dzisiaj grupa „Biedronek” zabawiła się w ogrodników i posadziła roślinki do swoich skrzynek w ogrodzie. Dzieci posadziły cebule hiacyntów, czosnku ozdobnego, szafirków, sadzonki kwiatów (byliny) , pietruszkę, czosnek jadalny oraz krzaczki : jeżynę bezkolczastą i borówkę amerykańską. Dzieci miały przy tym wiele radości, a Rodzice, mam nadzieję, wybaczą brudne buty. Dzieci będą obserwować swój ogródek, a wiosną zobaczymy efekty naszej pracy.

Więcej zdjęć

paź 16, 2015

Dziś „Koniki Polne” i „Żuki” wszystkimi zmysłami poznały, jak pachnie, smakuje, wygląda jesień. W obu grupach odbyły się zajęcia metodą pn.„Poranny Krąg” – czyli polisensoryczną stymulacją wg pór roku i żywiołów. Dzieci miały za zadanie ubrać  jakąkolwiek część garderoby w kolorze żółtym, z czego większość wywiązała się na medal. Smakowały miód i orzechy, wąchały i oglądały lawendę, gałązki sosny, słuchały szumu wiatru i szelestu liści. W tych grupach dziś gościła polska złota jesień…  

Więcej zdjęć

więcej zdjęć


                          

paź 15, 2015

Jak się robi miód? Nasze przedszkolaki już wiedzą po wizycie pana Bronka-pszczelarza. Wszyscy mieliśmy okazję posłuchać dziś pogadanki o pszczołach, ich ciężkiej pracy. Wiemy co to ul, pasieka, wosk, jakie są rodzaje miodu. Oglądaliśmy piękne odlewy z wosku, ramki, które wkłada się do wirówki, aby zebrać miód. Dzieci mogły włączyć wirówkę, popatrzeć jak wiruje, jak wylewa się z niej złoty płyn, skosztować go, a przede wszystkim poczuć zapach miodu, zapach lata…

 

Więcej zdjęć

paź 13, 2015

Wesoło jesienią w sali „Biedronek”, tu ruda dynia tam ziemniak… Pogoda nam nie straszna, bo można świetnie bawić się korzystając z darów jesieni, a przede wszystkim poznawać nazwy tych darów, dotknąć, powąchać.

Więcej zdjęć

paź 6, 2015

Ogłoszenie!

W przyszłym tygodniu planujemy rozpocząć dalsze prace w naszym ogrodzie. W związku z tym zwracamy się do wszystkich osób, które chciałyby wesprzeć nas i pomóc w zagospodarowaniu kolejnego odcinka (ścieżka sensoryczna).

Przydadzą się następujące rzeczy :

-ziemia ogrodowa zwykła –każda ilość

-podłoże do iglaków –każda ilość

-rośliny : byliny, krzewy liściaste, iglaki.

Chętnych Rodziców, którzy chcą zaopatrzyć nasz ogród w rośliny, prosimy o kontakt z p.Patrycją lub p.Lidzią.

Materiały prosimy przynosić do końca przyszłego tygodnia.

                              Za każdą pomoc będziemy bardzo wdzięczni!

paź 6, 2015

W naszym ogrodzie każda grupa ma dwie skrzynie, w których będzie coś hodować. Dzisiaj Żuki jako pierwsze zabawiły się w ogrodników i posadziły poziomki oraz czosnek. Posadziły, podlały i będą obserwować zmiany, które zajdą.

Więcej

paź 5, 2015

Dzisiaj grupa  „Żuki” wybrała się do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie -0ddział dla Dzieci na zajęcia z cyklu „Jesienne opowieści”. Dzieci słuchały opowiadania pt.”Spiżarnia pełna jesieni”, rozwiązywały zagadki i inne zadania. Słowem : świetnie się bawiły.

Więcej

wrz 25, 2015

No i nadszedł ten wielki dzień! Akcja "Ogród" wykonana!!! Ale zacznę od początku. Przez wiele, wiele lat na środku naszego pięknego przedszkolnego ogrodu rosła wielka, piękna wierzba płacząca. Latem dawała schronienie przed słońcem, często pod jej parasolem dzieci bawiły się na kocach, urządzaliśmy piknik, czasem jakiemuś przedszkolakowi udawało się trzymać jej gałęzi i udawać Tarzana. Lata mijały, do przedszkola przychodziły wciąż nowe dzieci, a wierzba była, choć coraz starsza.  Aż nadszedł dzień, w którym deszcz i ulewa połamały jej gałęzie. Została zabezpieczona linami, odbudowała się i wydawało się, że dalej będzie z nami, ale niestety. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci musiała zostać ścięta... Pozostało puste miejsce. Każdy kto pracuje długo w przedszkolu lub bywał w naszym ogrodzie-każdemu brakowało widoku wierzby. Długo zastanawialiśmy się co zrobić w tym miejscu, no i wspólnymi siłami wymyśliliśmy. Prace w ogrodzie rozpoczęły się już w czerwcu. Zaczęliśmy od karczowania zbędnych roślin, wyrywania chwastów i wyznaczania miejsca pod ścieżki sensoryczne.W tak zwanym międzyczasie nawiązaliśmy kontakt z firmą "Parostatek", która zajmuje się żywą architekturą, pomaga zaprojektować ogród. Po wielu dyskusjach, przemyśleniach, oglądaniu różnych projektów (także pod względem finansowym) zdecydowaliśmy się na "altanę" i "ślimaka"-które są zrobione z gałązek...wierzby. Chcąc obniżyć koszty potrzebni byliście Wy, drodzy Rodzice, i stąd akcja, która zaplanowana była na dwa dni, ale dzięki wszystkim, którzy się do nas przyłączyli-prace zostały skończone dziś!!! Serdecznie dziękujemy tym, którzy przybyli dziś, a także tym, którzy wykazali chęć przyjścia jutro. Nic straconego-jeszcze będą inne prace, w których znów do Was się zwrócimy o pomoc

Więcej zdjęć

wrz 6, 2015

Wakacje za nami. Pierwsze dni nowego roku szkolnego też. Niektóre dzieci z radością wróciły do przedszkola, inne trochę się ociągały na wejściu, ale najmłodszym „Biedronkom” jest trudno rozstać się z rodzicami, trochę buntu i płaczu jest, ale będzie coraz lepiej. Dzieci już zaczęły się bawić nowymi dla nich zabawkami, przyglądają się nowym kolegom, smakuje im przedszkolne menu, no i słodko śpią na leżaczkach. Życzę wszystkim przedszkolakom i ich Rodzicom udanego roku szkolnego, radości z przebywania w przedszkolu, zawsze uśmiechniętej buzi i tej małej, i tej dużej.

Więcej zdjęć

lip 17, 2015

Niech żyją wakacje!!!!

Dobrnęliśmy szczęśliwie do końca dyżuru. Przedszkole zamyka swe podwoje na sześć tygodni. Życzę wszystkim przedszkolakom, Rodzicom, przyjaciołom naszej placówki, całemu personelowi i sobie udanych wakacji, dobrego humoru i wypoczynku gdziekolwiek Was oczy poniosą, a we wrześniu spotkamy się znów, choć nie ze wszystkimi,a szkoda…

lip 16, 2015

Uwaga!!!!

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w naszym przedszkolu ruszają z dniem 01 września 2015!!!

W naszym przedszkolu swoje miejsce znajdują wszystkie dzieci z różnymi potrzebami, gdzie realizują program edukacji przedszkolnej poszerzony o indywidualne działania terapeutyczne zalecone przez Przychodnię Psychologiczno-Pedagogiczną; są to zajęcia rewalidacji indywidualnej. Dzieci pracują ze specjalistami: logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem. Cotygodniowe zajęcia oparte są na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych.

Uznaliśmy, że nie dla wszystkich dzieci oferowana przez nas pomoc jest wystarczająca i dlatego, dysponując wykwalifikowaną kadrą, postanowiliśmy od 01.09.15 zorganizować projekt dodatkowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia te obejmą:

-stymulację rozwoju ruchowego,

-rehabilitację ruchową,

-terapię SI (integracja sensoryczna),

-terapię pedagogiczną z pedagogami specjalnymi,

-terapię logopedyczną,

-wsparcie i terapię psychologiczną dla całych rodzin

Indywidualne zajęcia z dziećmi prowadzone będą na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania (wydawanej przez PP-P) i poprzedzone wielospecjalistyczną diagnozą. Miesięczny wymiar zajęć dla dziecka określany będzie w indywidualnym programie terapii. Zajęcia te będą bezpłatne. Zapraszamy Rodziców i dzieci, nie tylko z naszej placówki, do zapoznania się ze szczegółami-koordynatorem projektu jest mgr Karolina Stefan.

Zainteresowanych szerszym omówieniem teoretycznych i prawnych podstaw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odsyłamy do informacji na stronach internetowych, np.

WWW.firr.org.pl/PUB/WW system edukacji. pdf                                                                       WWW.men.gov.pl                                                                                                                                                 WWW.ore.edu.pl

lip 14, 2015

W naszym przedszkolu trwa dyżur wakacyjny dla naszych dzieci oraz dla dzieci z innych przedszkoli. Podczas pogody dzieciaki szaleją w ogrodzie (chyba że za duży upał), ale podczas deszczowych dni trzeba jakoś uatrakcyjniać im czas. I tu z pomocą przyszedł 6 Festiwal „Kręgi Sztuki”. W zeszłym tygodniu, 08 i 09 lipca, przedszkolaki były w Klubie OCKiR na Banotówce i oglądały filmy edukacyjno-ekologiczne z serii „Mami Fatale”. Zaś dzisiaj (udało się iść między deszczami) byliśmy w Domu Narodowym na warsztatach dla dzieci pn. "Budujemy sztetl" jako jednej z propozycji „Muzeum na kółkach” dotyczącej historii polskich Żydów. Dzieci wspólnie tworzyły miasto sprzed dwustu lat, otrzymały do pokolorowania dom-kamienicę oraz tworzyły żydowską rodzinę z plasteliny. Każde dziecko miało  opisaną rodzinę, z jakich członków się składa. Poznały żydowskie imiona, nazwy ówczesnych rzemiosł, budynków typu synagoga. Dzieci były bardzo zadowolone, tym bardziej,że  swoją pracę mogły zabrać do domu.

Więcej zdjęć

cze 23, 2015

Dziś był ważny dzień dla przedszkolaków, które po wakacjach pójdą do szkoły. Dziś oficjalnie pożegnały przedszkole.  Dopołudnia żegnały się z młodszymi kolegami. Zaprezentowały swój program i otrzymały od młodszych kolegów myszkę, która w pyszczku trzyma ołówek jako pamiątkę po przedszkolu. Zaś po południu dzieci wraz z Rodzicami żegnały swoje panie. Łza się w oku kręciła, żal się rozstawać, ale cóż czas tak szybko płynie i szkoła czeka…Powodzenia!!!

cze 21, 2015

W sobotę 20.06 na cieszyńskim rynku odbył się koncert laureatów konkursu pn.”Z piosenką weselej”. Hania i Nadia reprezentowały nasze przedszkole śpiewając piosenkę „Zostań moją przyjaciółką”.

 

Więcej zdjec

cze 21, 2015

W piątek 19.06. nasze przedszkolaki były w teatrze na przedstawieniu pt.”Czarodziejska lampa” przygotowanym przez Szkołę Tańca PeDeBe. Jak zwykle było to świetne, pełne energii i kolorów muzyczne widowisko. I dzieciom i dorosłym bardzo się podobało!

Wiecej zdjec

cze 17, 2015

Na dziś na 16.00 było zaplanowane ognisko dla dzieci, które odchodzą do szkoły. Zachmurzone niebo wcale nie zapowiadało, że się uda. Jednak kiedy minęła 16.00 wyszło słonko i nasza impreza super się udała. Najpierw dzieci wg mapy musiały znaleźć w ogrodzie koperty z różnymi zadaniami, rozwiązać je, a na końcu znalazły zapałki, więc można było rozpalić ogień. Dzieci z pomocą nauczycielek upiekły kiełbaski i zjadły je z apetytem. Zawody i zabawy na świeżym powietrzu ten apetyt pobudziły. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały rożki obfitości z życzeniami, aby tak obficie sypały im się piątki i szóstki w szkole jak będą wysypywać się z tych rożków słodycze.

 

Więcej zdjęć

cze 15, 2015

Uwaga Rodzice dzieci idących po wakacjach do szkoły!!! W środę 17 czerwca  o godzinie 16.00 odbędzie się pożegnalne ognisko dla dzieci kończących w tym roku edukację przedszkolną. Pogoda ma być, więc prosimy dziecko wyposażyć w strój sportowy, żeby swobodnie mogły brać udział w zabawach na świeżym powietrzu oraz piec kiełbaski. Prosimy odebrać dzieci ok. godz. 18.00

cze 15, 2015

W piątek 12 czerwca odbył się chyba ostatni w tym roku szkolnym konkurs pn. „Jak  to na Śląsku Cieszyńskim dawniej bywało”- organizowany jak co roku przez Przedszkole nr 8 w Cieszynie. Podczas tego konkursu przedszkolaki mówią wiersze gwarą cieszyńską. Nasze przedszkole reprezentowało dwoje dzieci : Leoś oraz Magda z grupy „Żuki”. Oboje pięknie wyrecytowali wiersze :„O chlebiczku”  Emilii Michalskiej oraz „Cieszyński torg” Wandy Mider i dostali wyróżnienia. Gratulacje!!!

cze 11, 2015

Dziś odbył się kolejny konkurs. Tym razem organizatorem było Przedszkole nr 20w Cieszynie, a dotyczył wiedzy o Polsce. Udział wzięło siedem drużyn. Nasze przedszkole reprezentowali chłopcy : Kuba i Paweł z „Żuków” oraz Krzyś z „Koników Polnych”. Wszystkie dzieci były świetnie przygotowane! Znały doskonale różne legendy, charakterystyczne zabytki dla wybranych miast, kolory  polskiej flagi i herbu Cieszyna oraz wiele innych wiadomości. Różnice w punktacji wyniknęły tylko podczas rozpoznawania utworów. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz nagrody i były bardzo dumne ze swojej wiedzy. Gratulujemy  wiedzy i postawy!!!

Więcej zdjęć

cze 10, 2015

Wczoraj, 09.06.2015, w Domu Narodowym w Cieszynie odbył się kolejny konkurs piosenki przedszkolnej organizowany przez  Przedszkole nr 16 pt. „Z piosenką weselej”. Nasze przedszkole reprezentowały : duet Hania i Nadia z „Żuków” piosenką „Zostań moją przyjaciółką” oraz Marysia z „Koników polnych”, która zaśpiewała piosenkę „Lody”. Konkurencja była bardzo duża. Nasze dziewczynki pięknie zaśpiewały. Hania i Nadia zdobyły I wyróżnienie i można je będzie usłyszeć na cieszyńskim rynku 20.06.15 podczas Święta Trzech Braci. Gratulacje!

 

Więcej zdjęć koników

Więcej zdjęć  żuków

cze 10, 2015
cze 2, 2015
Dzień Dziecka

Dziś Dzień Dziecka,a więc dzień niezwykły! Młodsze grupy zostały w przedszkolu i tu miały ciekawe zajęcia-inne niż na co dzień. „Żuki’ i „Koniki Polne” miały prawdziwą niespodziankę. Pojechaliśmy autobusem podmiejskim do Marklowic do strażnicy. Tam dwóch strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej zrobiło pogadankę o działalności straży, cierpliwie odpowiadali na pytania dzieci, pokazali prawdziwe wozy strażackie, dzieci mogły wejść do środka  samochodu, zobaczyć radiostację, słuchać sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Dzieci mogły także przymierzyć maskę tlenową i prawdziwy hełm strażacki. Na koniec strażacy pokazali jak podczas akcji włączają wodę i gaszą pożar. Była to wielka frajda dla dzieci. Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Marklowicach za pomoc w zorganizowaniu tej niespodzianki!!! Po obiedzie dzieci miały kolejną atrakcję- oglądały na dużym ekranie "Baranka Shauna". Niech Dzień Dziecka trwa cały rok!!!

maj 31, 2015

Dzisiaj w Cieszynie na dziedzińcu Cafe Muzeum odbyła się fajna impreza pn. Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego zorganizowana przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Na tą imprezę zostały zaproszone dzieci z pięciu cieszyńskich przedszkoli, które w swoim repertuarze mają piosenki czy tańce związane z folklorem Ziemi Cieszyńskiej. Nasze przedszkole reprezentowała grupa „Żuki”, która zaśpiewała cztery piosenki gwarą. Bawiły się przy tym świetnie. Dziękujemy za zaproszenie, a Rodzicom za przyprowadzenie dzieci pomimo niedzieli.

maj 28, 2015

Dziś w przedszkolu mieliśmy wielki dzień! Dopołudnia we wszystkich grupach trwały ostatnie próby i przygotowania, a o 15.30 rozpoczął się Festyn Rodzinny w ogrodzie Restauracji ”Ogrodowa”. Pogoda była zamówiona, więc zaświeciło też nam słoneczko. Nastroje były świetne, więc występy każdej grupy były udane i nagradzane gromkimi brawami. Były życzenia oraz prezenty i dla mamy i dla taty i dla dzieci, bo to było wspólne świętowanie. Urozmaiceniem był występ zespołu p.Mirosława Kantora- na ludowo, występ grupy dziewczynek tańczących w tutejszej Szkole Tańca „Passo”, Turniej Rodzinny, w którym wzięły udział cztery rodziny z naszego przedszkola –była to świetna zabawa!.Dzieci mogły zamówić sobie malowanie buzi w wybrany wzór, skręcane zwierzątko z balonu. Konkurs nagród cieszył się jak zwykle dużym powodzeniem, tak jak i dobrze zaopatrzony bufet .Słyszałam mnóstwo pozytywnych wypowiedzi o dzisiejszej imprezie, uśmiechnięte buzie też o tym świadczyły. W tym miejscu chciałabym podziękować w imieniu swoim i całego personelu Rodzicom, którzy przyczynili się do tego, żeby ten festyn w ogóle się odbył .Dziękujemy za pyszne ciasta i sałatki, pomoc przy stoiskach atrakcyjnych dla dzieci,  za sponsorowanie nagród i za to,że z nami byliście.

maj 24, 2015

W piątek 22.05.15 grupy  : ”Koniki Polne” i „Żuki”  wystąpiły gościnnie w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie przy ul.Mickiewicza. Zostaliśmy zaproszeni z okazji obchodów 15-lecia założenia tej placówki. „Koniki Polne” przygotowały program wiosenny taneczno-wokalny, a „Żuki” śpiewały piosenki, Nadia mówiła wiersz-wszystko po naszymu, czyli w  gwarze cieszyńskiej. Dzieci zostały nagrodzone brawami i słodkościami. Wyjaśniliśmy też dzieciom dlaczego potrzebne są takie placówki i kto w nich mieszka i pracuje.

 

Więcej zdjęć

maj 20, 2015

Wycieczka do ZOO w Ostrawie

Dzisiejszy dzień trzeba zaliczyć do bardzo udanych! Wybraliśmy się na zagraniczną wycieczkę  do ostrawskiego ZOO. My to znaczy grupa „Motylki”, „Koniki Polne” i „Żuki”. Pomimo złych prognoz pogody, dylematu „jechać czy nie jechać?”-pojechaliśmy. I była to bardzo trafna decyzja. Jadąc autokarem całą drogę towarzyszył nam deszcz, ale śpiewy dzieci, szczególnie przebój „Żuków” pt „Idziemy do ZOO” deszcz przegoniły.Pogoda nam sprzyjała, peleryny na chwilę wyciągnęliśmy, żeby sprawdzić czy są dobre (!), słonko wyglądało zza chmur, humory były wyśmienite, apetyt dzieciom dopisywał jak rzadko. Oglądaliśmy zwierzęta różnego rodzaju i gatunku, począwszy od maleńkich rybek poprzez żyrafy, słonie na hipopotamach kończąc. Najbardziej uśmialiśmy się obserwując  małpy. Podziwialiśmy piękne papugi oraz pawie z rozłożonymi ogonami. Karmiliśmy kozy i małe kózki . korzystaliśmy z urządzeń na placach zabaw, zjeżdżalni. Jechaliśmy specjalną kolejką przez safari. Wrażeń było sporo, przeszliśmy pieszo kawał drogi, ale nikt nie marudził, że bolą nogi. W drodze powrotnej sporo dzieci usnęło i do przedszkola wracały nieprzytomne.

Więcej zdjęć

maj 17, 2015

PODZIĘKOWANIE

Dzieci , Dyrekcja i nauczyciele Przedszkola nr 2 –Integracyjnego w Cieszynie dziękują za bezpłatne przekazanie zabawek do naszej placówki, które wzbogaciły kąciki zabaw.

 

LISTA SPONSORÓW :

maj 12, 2015

Z okazji Tygodnia Biblioteki na dziś nasze przedszkolaki z grupy „Żuki” i „Koniki Polne” zostały zaproszone do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, gdzie w Sali Konferencyjnej odbyło się przedstawienie pt.”Pan Twardowski” przygotowane przez Studio Art.-Re z Krakowa. Dzieci nie tylko oglądały pełną humoru grę aktorską, ale też świetnie się bawiły zapraszane na scenę. Mogły zatańczyć krakowiaka z głównym bohaterem, być diabełkami, słuchać hejnału krakowskiego, odpowiadać na rozmaite pytania. Dziękujemy Paniom z Oddziału Dziecięcego Biblioteki za zaproszenie.

więcej zdjęć

kwi 28, 2015

W dniu dzisiejszym Przedszkole nr 17 zorganizowało konkurs o tematyce prozdrowotnej pn. „W Krainie Zdrowia’. Udział wzięło pięć drużyn z pięciu cieszyńskich przedszkoli. Były zagadki, quizy, segregowanie śmieci, zawody smakowe i sprawnościowe oraz wiele innych konkurencji. Wszystkie dzieci świetnie się bawiły, rywalizowały o Buźki czyli punkty. Drużyna z naszego przedszkola w składzie : Hania i Nadia (Żuki) oraz Iga i Wojtek (Koniki Polne) zajęła II miejsce. Gratulacje!!!

Więcej zdjęć

kwi 28, 2015

21 kwietnia w Przedszkolu nr 16 w Cieszynie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu pn. „Było sobie jajo”. Miło mi ogłosić, że Magdzia z grupy „Żuki” zajęła II miejsce w formie przestrzennej. Pracę wykonała pod okiem p. Dorotki. Gratulacje!!!


Więcej zdjęć

kwi 24, 2015

Na dziś grupa ‘Żuki” oraz „Koniki Polne” zostały zaproszone do Szkoły Muzycznej w Cieszynie na koncert dzieci tam się uczących grać na różnych instrumentach..Korzystając z pięknej pogody wędrowaliśmy szlakiem magnolii, które właśnie pięknie kwitną. W nowej Sali koncertowej posłuchaliśmy kilku utworów m.in. „Ave Maria”, polki, walców w wykonaniu małych artystów. Dzieci przypomniały sobie jak wygląda prawdziwy akordeon, skrzypce, flet, gitara czy fortepian. W drodze powrotnej oglądaliśmy znane zabytki Cieszyna : Wieżę Piastowską, Rotundę. „Żuki” dodatkowo spoglądały z góry na Olzę, szły Cieszyńską Wenecją, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie z Mieszkiem w Lasku Miejskim. Trochę nogi bolały, ale miny były zadowolone.

Więcej zdjęć

kwi 23, 2015

Dziś "Motylki" mogły pokazać Rodzicom i Babci jak się bawią na zajęciach (dzień otwarty). Tematem była królująca wszędzie wiosna, a metoda to "Poranny krąg" czyli polisensoryczne poznawanie wiosny: kolor zielony-wzrok, smak, zapach i dotyk cytrynowy, dźwięk dzwonka.

 

Więcej zdjęć

kwi 20, 2015

Uwaga Rodzice "Motylków"!!!
Grupa "Motylki" zaprasza na zajęcia otwarte, które odbędą się w czwartek 23.04.2015 o godzinie 9.15.

kwi 15, 2015

Dzisiejszy dzień obfitował w wiele wrażeń dla dzieci z grupy ”Żuki” oraz dla Adasia z grupy „Koniki Polne”. Przygotowywaliśmy się długo , aby wystąpić w Regionalnym Przeglądzie Piosenki  „Śląskie Śpiewanie” w Domu Narodowym w Cieszynie.  Doczekaliśmy się, przebrani w piękne cieszyńskie stroje pojechaliśmy wystąpić autobusem podmiejskim. Dzieciom podobają się te piosenki, które przygotowaliśmy, toteż już w autobusie śpiewały „Balladę o babuciu”, za co zostały nagrodzone podziękowaniami, a nawet ciasteczkami od pasażerów. Dzieci wystąpiły pięknie: Hania w kategorii solistów zaśpiewała dwie piosenki „Chciało się Zosi jagódek” oraz „Chodziła dzieweczka po wysokim gróniu”, zaś cała grupa „Żuki” zaśpiewała „Balladę o babuciu” i „Ciymna nocka”. Akompaniował nam na akordeonie p.Piotr Gruchel. Adaś z „Koników Polnych” też zaśpiewał dwie piosenki przy akompaniamencie skrzypiec swojego brata Kuby. Jury się naradza, a my czekamy na wynik. Po występach w nagrodę poszliśmy do „Bajki” na lody. Dziękuję Rodzicom za dostarczenie potrzebnych elementów do stroju oraz Rodzicom i Dziadkom za udział i doping na widowni.

Więcej zdjęć

kwi 13, 2015

W dniu dzisiejszym rozpoczęłą się akcja "Zapal się na niebiesko dla autyzmu", w której nasze przedszkole bierze udział. Na nasz apel prawie 100% przedszkolaków było ubranych dziś na niebiesko (dziękujemy Rodzicom!). W starszych grupach zostały przeprowadzone ciekawe zajęcia, aby przybliżyć dzieciom problemy z jakimi borykają się ludzie, dzieci z autyzmem. Prowadziły je p.Jola i p.Dominika z Poradni P-P w Cieszynie.

Więcej zdjęć

kwi 10, 2015

Dziś "Żuki" były w Bibliotece Miejskiej-oddziale dla dzieci na zajęciach związanych z wiosną. Był wiersz, były zagadki, sprawdzian umiejętności aktorskich dzieci przy "Wiośnie" z "Czterech pór roku" Vivaldiego i w ogóle fajna zabawa. A dzieci były nadzwyczaj grzeczne i bardzo chwalone przez prowadzącą zajęcia panią! Tak trzymać!!!

Więcej zdjęć

kwi 10, 2015

Uwaga Rodzice!!!

Nasze przedszkole bierze udział w akcji "Zapal się na niebiesko dla autyzmu". W związku z tą akcją prosimy Was o ubranie swojego dziecka na niebiesko w dniu 13.04.2015 (poniedziałek).

Dziękujemy

kwi 4, 2015

Wszystkim Rodzicom, Dziadkom, Przedszkolakom i sympatykom naszego przedszkola, w imieniu własnym i całego personelu, składam świąteczne życzenia: zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych ( tej zimowej wiosny).

mar 29, 2015

  Skoro przyszła wiosna (czasem ją widać, czasem nie)  "Motylki" powitały ją (albo zachęciły), żeby z nami była na  całego, robiąc wiosenne kanapki. Dzieci się napracowały, ale kanapki wyglądały i smakowały przepysznie!!!

Więcej zdjęć

mar 12, 2015

Dzisiejszego dnia gościliśmy trenerów z Piłkarskiego Przedszkola Piasta Cieszyn.

Gry i zabawy z elementami piłki nożnej dostarczyły dzieciom wiele radości i niezapomnianych emocji.

Wkrótce znów będziemy gościć Piłkarskie przedszkole a już od 7 kwietnia pierwsze zajęcia na świeżym powietrzu, tj. na boisku ze sztuczną trawą "Pod Wałką".

Więcej zdjęć

mar 9, 2015

UWAGA RODZICE!!!

W tym miesiącu odbędą się zajęcia otwarte w grupie:

Biedronki --> 13.03.2015 (piątek) godz. 9.15

Koniki Polne --> 16.03.2015 (poniedziałek) godz. 9.15

Żuki --> 19.02.2015 (czwartek) godz. 9.15

 

ZAPRASZAMY!!!

mar 5, 2015

 

Ogłoszenie!

Zapisy dzieci do przedszkola

 1. Elektroniczna rekrutacja do przedszkola będzie trwała od dnia 10 marca 2015r.,  od godz. 9.00 do 26 marca 2015r.,  do  godz. 15.00  i obejmuje wprowadzenie danych dzieci do systemu oraz składanie papierowej wersji zgłoszenia w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.
 2. Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową             www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl
 3. Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić wniosek zgłoszenia, następnie wydrukować i podpisany dostarczyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów do siedziby przedszkola pierwszego wyboru.
 4. Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą pobrać Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola w dowolnym przedszkolu publicznym, wypełnić go i po podpisaniu złożyć w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.
 5. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola nastąpi w dniu 24 kwietnia 2015r. o godz. 9.00.
 6. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 8 maja 2015r. o godz. 9.00.
 7. Zasady rekrutacji dostępne są na stronie internetowej przedszkola http://www.przedszkole2.cieszyn.pl i na tablicy ogłoszeń dla rodziców w budynku przedszkola.

   Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w    Cieszynie będzie przeprowadzona odrębnie tj.:

 - rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do Przedszkola nr 2 – Integracyjnego i tam składają podania do 26 marca br.,

- kwalifikację (nabór) dzieci niepełnosprawnych prowadzić będzie komisja powołana przez

   Dyrektora Przedszkola nr 2 - Integracyjnego.

               Zasady rekrutacji 2015!!!

lis 28, 2014

Konkurs piosenki regionalnej

Miło nam poinformować o sukcesie dwojga naszych przedszkolaków. W dniu dzisiejszym odbył się I Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Regionalnej pt."Jak to dawniej na Śląsku Cieszyńskim śpiewano".

Dzieci biorących udział w tym konkursie było sporo, a wśród nich Hania Łyżbicka z grupy "Żuków", która otrzymała II miejsce oraz Adaś Stopa z "Koników Polnych", który otrzymał wyróżnienie. Gratulacje!!!

lis 18, 2014

UwagaRodzice!!!

Jeżeli macie ochotę pozbyć się niepotrzebnych rzeczy typu:

                             -guziki różnej wielkości

                             -koraliki różnej wielkości

                            -wstążki

                            -koronki

                           -sznurekjutowy(naturalny)

                            -materiałjutowy

                           -szyszki

                           -orzechywłoskie

                           -żołędzie 

                           -małe bombki

a nie wie cie jak, to prosimy przynieść je do przedszkola. My im damy radę!!!

Dziękujemy!!

lis 14, 2014

Miło nam pionformować, iż podopieczny naszego przedszkola Michał Paruzel z grupy Koniki polne zajął 3. miejsce w konkursie plastycznym "Tajemniczy ogród".


W środę o godz. 16.00 w przedszkolu nr 9 przu ul. Bucewicza 9 nastąpiło oficjalne rozstrzygnięcie konkursu. Wszystkie dzieci otrzymały upominki ufundowane przez Urząd Miejski w Cieszynie.

GRATULUJEMY!
lis 13, 2014

Uwaga Rodzice!!!

W naszym przedszkolu nadal trwają zapisy na kalendarz na rok 2015 ze zdjęciem swojego dziecka. Cena bardzo atrakcyjna : 26zł za sztukę. Czas ucieka. Zachęcamy!

lis 6, 2014

06.11.14 do naszego przedszkola przyjechali aktorzy Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie z przedstawieniem pt.”Zwierzątkowo”. Były to wiersze J.Brzechwy i J.Tuwima typu „Kaczka dziwaczka”, „Słoń Trąbalski”. Dzieci świetnie się bawiły jednocześnie ucząc się lub powtarzając znane utwory

 

 

Więcej zdjęć

lis 4, 2014

                                  

 

Zapraszamy wszystkie dzieci na spektakl

Sceny Polskiej Teatru z Czeskiego Cieszyna

pt. "ZWIERZĄTKOWO".

Przedstawienie odbędzie się w naszym przedszkolu

w dniu 6.11.2014 o godzinie 9.15

 

 

paź 31, 2014

 

 

31.10.14 grupa Żuki pojechała na Mnisztwo, aby na tamtejszym cmentarzu uczcić Święto Zmarłych. Dzieci wcześniej na plastyce przygotowały symboliczny znicz, który zapaliliśmy przy jednym z grobów tamtejszego cmentarza.

 

Więcej zdjęć

paź 28, 2014

  ZAPROSZENIE

Zapraszamy rodziców dzieci z grupy "Biedronki" na uroczystość "Pasowania na Przedszkolaka",  która odbędzie się w piątek 07.11.2014 o godzinie 10.00       

                                                                                        dzieci i Panie z grupy "Biedronki"

 

Wiecej zdjec

wrz 30, 2014

W trosce o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków 30.09.14 gościliśmy w naszym przedszkolu policjantów razem z bajkowym psem Sznupkiem. Była pogadanka, projekcja, przywitanie się i zdjęcie ze Sznupkiem oraz największa atrakcja dla dzieci: radiowóz! Do którego mogły dzieci wejść, kręcić kierownicą,  użyć sygnałów dźwiękowych, przymierzyć czapkę policjanta.

 

Więcej zdjęć

wrz 29, 2014

 

26.09.14 nasze przedszkolaki wzięły udział w biciu „Rekordu jak z bajki” czyli  akcji „Wyczytaj dzieciom plac zabaw” na rzecz dzieci ze „Słonecznika”. Słuchaliśmy bajek czytanych przez różne osoby leżąc wygodnie na materacach.


Więcej zdjęć

wrz 11, 2014

Prosimy rodziców, aby przynieśli:

Biedronki:

1. Ubrania na zmianę pozostawione w szatni, w woreczku.
2. Podpisane: kubek i szczoteczka do zębow z osłonką, pasta do zębów.
3. Chusteczki hignieniczne w pudełku.
4. Ryza papieru ksero.

 
Motylki:
1. Podpisane: kubek i szczoteczka do zębow z osłonką (bez pasty).
2. Chusteczki hignieniczne w pudełku.
3. Teczka z gumką.
4. Ryza papieru ksero.
5. Mały piórnik - grube kredki, temperówka, gumka do gumowania, klej w sztyfcie.

Koniki polne:
1. Przybory do mycia zębów.
2. Chusteczki higieniczne w pudełku.
3. Segregator, blok techniczny i kolorowy.
4. Plastelina.
5. Kredki świecowe, ołówkowe, farby. 

Żuki:
1. Przybory do mycia zębów.
2. Chusteczki higieniczne w pudełku i serwetki.
3. Piórnik z wyposażeniem.
4. Segregator, teczka z gumką, ryza papieru ksero.
5. Klej, plastelina

Dziękujemy!

wrz 11, 2014

Drodzy rodzice, zajęcia z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/15 odbywać się będą w następujące dni:

Motylki: Piątki 13:30 - 14:30
Biedronki: Poniedziałki 14:30 - 15:30
Koniki polne: Poniedziałki 13:30 - 14:30
Żuki: Piątki 14:30 - 15:30

 
 
 
Religia katolicka:
Koniki polne: Wtorki 7:30 - 8:30
Żuki: Środy  7:30 - 8:30
 
Religia ewangelicka:
Poniedziałki 10:00 - 11:00
sty 29, 2014

Drodzy rodzice - 26 lutego (środa) w godzinach dopołudniowych w naszym przedszkolu odbędzie się coroczny Bal Karnawałowy dla dzieci. Z tego miejsca zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej zabawy!

Rodziców prosimy, o przygotowanie ciekawych strojów (przebrań) dla dzieci. Prosimy również o pomoc: w organizacji konkursów z nagrodami, o przyniesienie do przedszkola drobnych fantów w postaci np.: artykułów papierniczych, książeczek, kolorowanek itp.

Za pomoc serdecznie dziękujemy!

DYREKCJA

sty 29, 2014

Z okazji Dnia Babci i Dziadka, dzieci z przedszkola integracyjnego nr 2 w Cieszynie pragną zaprosić babcie i dziadków na uroczystość z okazji ich święta.

Poniżej przedstawiamy terminy poszczegónych spotkań (wszystkie grupy na godz. 13.00):
- Motylki - 12 lutego (środa)
- Koniki polne - 13 lutego (czwartek)
- Biedronki - 14 lutego (piatek)
- Żuki - 18 lutego (wtorek)

gru 7, 2013

W ubiegły czwartek, dzieci naszego Przedszkola z grup: Motylki, Koniki i Zuczki udały siędo Teatru im. Adama Mickiewicza na przedstawienie Królowa Śniegu.

Baśń napisana w 1844 roku przez Hansa Christiana Andersena dostarczyła niezapomnianych emocji naszym maluchom.

lis 27, 2013

Dzisiejszego dnia w naszym przedszkolu, najmłodsza grupa: Biedronki została uroczyście przyjęta do grona przedszkolaków.

Dzieci przedstawiły piękny program artystyczny. Następnie obiecały: zgodnie się bawić w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać swoich pań i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem.

Następnie Pani dyrektor. Teresa Pilarz  za pomocą zaczarowanego ołówka uroczyście pasowała każde dziecko na przedszkolaka. 

cze 27, 2013

Zapraszamy Państwa do oglądnięcia video relacji z występów naszych dzieci podczas Rodzinnego Festynu, który odbył się w Restauracji "Ogrodowa" w Cieszynie.

BIEDRONKI [Występ 1]  [Występ 2]  [Występ 3]

MOTYLKI [Występ 1]  [Występ 2]  [Występ 3]

KONIKI POLNE [Występ]

ŻUKI [Występ 1]  [Występ2]

cze 15, 2013

12 czerwca w Restauracji Ogrodowa odbył się Rodzinny Festyn organizowany przez Przedszkole nr 2 - integracyjne w Cieszynie.

Dzieci kolejny raz miały okazję zaprezentować szerszej publiczności swoje umiejętności wokalno – taneczne. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji.

Oto kilka z nich: malowanie twarzy specjalnymi farbkami, animacja sportowo - rekreacyjna prowadzona przez studentów UŚ w Cieszynie, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego oraz występ mima z Teatru Pantomimy "Silenco".

Oprócz tego każdy mógł spróbować wielu pyszności: dań regionalnych, ciast i sałatek. Impreza znów się udała, nie tylko za sprawą idealnej pogody, ale przede wszystkim dzięki wspólnej zabawie, w której ochoczo uczestniczyli: dzieci, rodzice i nauczyciele.

Zapraszamy za rok!

[Zdjęć - 37] - zdjęcia autorstwa Stanisława Putyry.

cze 10, 2013
Przedszkole nr 2 w Cieszynie zaprasza na festyn rodzinny, który odbędzie się 12 czerwca w Restauracji Ogrodowa przy ul. Towarowej 5. Początek imprezy o godz. 15.30. 

Organizatorzy zatroszczyli się, aby podczas imprezy nie zabrakło atrakcji. Specjalnie dla mam i ojców z programem artystycznym wystąpią przedszkolaki, które wręczą swoim rodzicom upominki. Animatorzy czasu wolnego zatroszczą się o gry i zabawy dla dzieci. 

Podczas festynu rozstrzygnięty zostanie również konkurs plastyczny. Odbędzie się kiermasz dań regionalnych, ciast i sałatek. Punktem kulminacyjnym będzie występ Teatru Pantomimy z Warszawy "Silenco". 

Program festynu: 
15.30 - początek festynu
15.30 - 16.15 - program artystyczny dzieci
16.15 - 16.45 - bajka - studenci, sprzedaż kuponów konkursowych 
16.45 - 17.00 - rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagrody
17.00 - 17.30 - rozstrzygnięcie konkursu - wydawanie nagród w konkursie z kuponami
17.30 - 18.00 - występ Teatru Pantomimy "Silenco", zabawy dzieci z płachtą
18.00 - 18.30 - licytacja tortu
18.30 - 19.00 - zabawy z dziećmi, wspólne śpiewanie z dorosłymi
19.30 - koniec festynu

Zapraszamy Państwa do polubienia naszej oficjalnej strony na portalu społecznościowym i za pośrednictwej go zaproszenia swoich znajomych na festyn :)

ADRES WYDARZENIA: [TUTAJ]

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

cze 2, 2013

W piątkowym wydaniu Dziennika Zachodniego znalazły się zdjęcia dzieci z przedszkoli z powiatów: cieszyńskiego, bielskiego i żywieckiego. Nie mogło zabraknąć oczywiście naszych najmłodszych.

W Dzienniku Zachodnim znalazły się zdjęcia naszych najmłodszych grup, tj.: Biedronek i Motylków.

 Grupa Biedronek

 Skład grupy: Kacper Dziadek, Igor Dziedzic,Maria Habarta, Iga Kubicius,Szymon Machej, Krzysztof Matuszny, Aleksander Migała, Michał Paruzel, Oliwer Piecha, Emilia Pniok, Adam Stopa, Natalia Śliż, Jerzy Tomczyk, Dominik Wiewióra, Nadia Szczerba, Michael Żarski


Grupa Motylków

 Skład grupy: Iwo Bystroń, Martyna Chromik, Magdalena Grzegorczyk, Jakub Habatra, Maria Hazuka, Piotr Kantor, Wiktoria Landecka, Hanna Łyżbicka, Leon Magiera, Jakub Stachańczyk, Artur Stuchlik, Nataniel Szczepaniak, Liliana Szczypka, Paweł Tomica, Nadia Wania, Filip Żwak

maj 22, 2013

Zapraszamy Państwa do polubienia oficjalnej strony naszego przedszkola na portalu społecznościowym facebook.

Znajdziecie Państwo na nim bieżace wydarzenia z życia przedszkola, galerie zdjęć oraz wiele ciekawych rzeczy. 

Strona przedszkola na fb znajduje się [TUTAJ].

 

 

 

maj 22, 2013

Najmłodsza grupa "Biedronki" wzięła udział w II edycji konkursu "MY-AKTYWNI-KREATYWNI" zorganizowanym przez Dream Park Ochab, Park Rozrywki i Edukacji. W konkursie wzięło udział blisko 1000 prac dzieci ze szkół i przedszkoli, które przedstawiały malowidła dinozaurów.

Choć nagród było tylko dla pierwszych sześć miejsc, to w konkursie wygrywało każde dziecko. By skorzystać z indywidualnej nagrody - darmowego wejścia, każde dziecko z grupy 'Biedronek" musi okazać swój dokument tożsamosi ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport) prze wejściu do parku. Nagroda ważna do 31 sierpnia br.

Strona Dream Park Ochaby: [TUTAJ]

 

kwi 28, 2013

W miniony czwartek 24 kwietnia w naszym przedszkolu została wystawiona sztuka Bajka o Niezwykłej Owieczce" w wykonaniu studentów UŚ

[Zdjęć - 5]

kwi 28, 2013

                                                                                                Otwarcie "sezonu ogródkowego" - 22.04- zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zorganizowane przez studentki UŚ.

Gry i zabawy, w tym między innymi: wielkie bańki mydlane, zabawy z kolorową płachtą pedagogiczną, modelowanie zwierząt z balonów.  

[Zdjęć - 27]

kwi 28, 2013

                                                                                                W poniedziałek 22.04 gościliśmy w naszym przedszkolu p. mgr  Wiesława Pyzalskiego- absolwenta Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu im. J. Kochanowsiego w Kielcach.

Muzyka zaprezentowana na koncercie wykonana jest na żywo przez jednego artystę, jednocześnie na kilku instrumentach. Wykonawca śpiewa piosenkę lub gra ustami na kazobo jednocześnie wykonując partię basu lewą ręką, partię fortepianu prawą ręką oraz obiema nogami partię instrumentów perkusyjnych.

[Zdjęć - 15]

kwi 28, 2013

 W czwartek 10.04 w Domu Narodowym odbyła się jubileuszowa XX edycja Regionalnego Przeglądu Pieśni "Śląskie Śpiewanie" im. prof. Adolfa Dygacza. Od dwudziestu lat zadaniem Przeglądu jest pielęgnowanie tradycji śpiewaczych regionu śląskiego i prezentacja śląskich pieśni ludowych.

W tym roku udział w Przeglądzie wzięła udział grupa "Koniki Polne"

[Zdjęć - 29]
kwi 12, 2013

W miniony poniedziałek, 8 kwietnia, wzorem lat ubiegłych gosciliśmy zaprzyjażnioną z naszym przedszkolem Państwową Szkołę Muzyczną im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie. Starsi koledzy i koleżanki uczeszczający do wspomnianej szkoły dali niezapomniany koncert swoich umiejętności muzycznych, wszystkim naszym dzieciom.

[Zdjęć - 6]

kwi 12, 2013

W ubiegłym tygodniu, 4 kwietnia grupa Biedronek gościła niezwykłego gościa, którego przyniósł Jurek. Patyczak bo o nim mowa to gatunek bezskrzydłego owada z rodziny Phasmatidae, przypominający kształtem patyk, koloru od brązowego do zielonego w zależności od warunków przetrzymywania.

Żywi się liściami jeżyn oraz malin. Oprócz tego można próbować podawać: liście lipy, truskawki, porzeczki, różanecznika, ligustru, róży, drzew owocowych, głogu, dębu, buku, morwy, leszczyny, kasztanowca i liście pietruszki, trzykrotki i bluszczu pospolitego, tymczasowo sałata.

[Zdjęć - 5]

 

 

kwi 12, 2013

W czwartek 4 kwitnia w naszym przedszkolu została wystawiona sztuka "Szczęśliwy Książe" Teatru Ptak Krystyny Popławskiej z Bielska Białej.

[Zdjęć - 7]

kwi 2, 2013

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w zabawie i oddania głosu na naszą placówkę w głosowaniu na najlepsze przedszkole w Cieszynie.

Głosować można [TUTAJ].

lut 3, 2013

Dnia 30 stycznia br. w naszym przedszkolu tradycyjnie odbył się Karnawałowy Bal Przebierańców. Wszystkie dzieci zaprezentowały swoje różnorodne stroje karnawałowe. Było kolorowo i wesoło. Grała muzyka, były śpiewy oraz zabawy. Dodatkową atrakcją była loteria fantowa z ciekawymi losami. Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci miło i radośnie spędziły ten dzień w przedszkolu.

Zapraszamy na fotorelację z przedstawienia:
- zdjęcia

Zapraszamy do obejrzenia video:
- Ona tańczy dla mnie
- There is a party
- Jedzie pociąg z daleka

sty 30, 2013
Swoje święto w przedszkolu miały również Babcie i Dziadkowie dzieci z grupy Motylki. Spotkanie połączone z występem artystcznym "Motylków" odbyło się 22.01.2013 r.

Dzieci przebrane za postacie z Baśni 1000 i jednej nocy dały bardzo piękny pokaz. Na zakończenie, Babcie otrzymały wspaniałe serduszka z piernika - własnoręcznie pieczone i ozdabiane przez dzieci a Dziadkowie piękne laurki.

Zapraszamy na fotorelację z przedstawienia:
http://www.przedszkole2.cieszyn.pl/index.php?mact=Gallery,m6e73e,default,1&m6e73edir=22-01-2013-Biedronki-Dzien-Babci-i-Dziadka%2F&m6e73ereturnid=60&strona=60

 

sty 27, 2013

Dnia 25 stycznia 2013r. najmłodze przedszkolaki z grupy "Biedronki" przedstawiły swoim Babciom i Dziadkom przygotowany specjalnie z okazji ich święta występ artystyczny.

Dzieci, ubrane w góralskie stroje, zatańczyły i zaśpiewały ślicznie piosenki, a następnie wręczyły  podarunki w postaci kolorowych pudełek dla Babci oraz wyklejanych laurek dla Dziadków.

Oczywiście nie zabrakło także słodkości na stołach. Całe spotkanie było bardzo wzruszające i na pewno zapadnie w pamięci zarówno dzieciom jak i Babciom oraz Dziadkom.

Zapraszamy na fotorelację z przedstawienia:
http://www.przedszkole2.cieszyn.pl/index.php?mact=Gallery,m6e73e,default,1&m6e73edir=25-01-2013-Biedronki-Dzien-Babci-i-Dziadka%2F&m6e73ereturnid=60&strona=60

 

Zapraszamy do obejrzenia występu dzieci:
http://www.youtube.com/watch?v=ffz4fmW-DkY

 

sty 17, 2013

Drodzy rodzice - 30 stycznia br. (środa) w godzinach 9.00 - 12.00 w naszym przedszkolu odbędzie się coroczny Karnawałowy Bal Przebierańców dla dzieci.

Obecność dzieci obowiązkowa :)

Rodziców prosimy, w miarę możliwości o dostarczenie fantów za które z góry dziękujemy!

 

sty 15, 2013

Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka, dzieci z przedszkla integracyjnego nr 2 w Cieszynie pragną zaprosić babcie i dziadków na uroczystość z okazji ich święta.

Poniżej przedstawiamy terminy poszczegónych spotkań (wszystkie grupy na godz. 13.00):
- Motylki - 22 stycznia (wtorek)
- Koniki polne - 23 (środa)
- Biedronki - 25 stycznia (piatek)
- Żuki - 28 stycznia (poniedziałek)

sty 15, 2013

Miło nam poinformować wszystkich sympatyków naszego przedszkola, iż po dłuższej przerwie wracamy w nowej odsłonie.

Mamy nadzieję, że nowa oprawa graficzna i funkcjonalność strony www. sprawi iż będzie się podobać i zachęcać do częstego jej odwiedzania.

Pragniemy z tego miejsca podziękować firmie www.stronydlafirm.eu za pomoc w stworzeniu strony www naszego przedszkola!

Designed by: StronyDlaFirm.eu