Przedszkole Integracyjne nr 2 w Cieszynie
https://przedszkole2.cieszyn.pl/uploads/images/naglowki/ogloszenia1.png
mar 5, 2015

Zapisy dzieci do przedszkola


 

Ogłoszenie!

Zapisy dzieci do przedszkola

  1. Elektroniczna rekrutacja do przedszkola będzie trwała od dnia 10 marca 2015r.,  od godz. 9.00 do 26 marca 2015r.,  do  godz. 15.00  i obejmuje wprowadzenie danych dzieci do systemu oraz składanie papierowej wersji zgłoszenia w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.
  2. Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową             www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl
  3. Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić wniosek zgłoszenia, następnie wydrukować i podpisany dostarczyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów do siedziby przedszkola pierwszego wyboru.
  4. Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą pobrać Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola w dowolnym przedszkolu publicznym, wypełnić go i po podpisaniu złożyć w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.
  5. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola nastąpi w dniu 24 kwietnia 2015r. o godz. 9.00.
  6. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 8 maja 2015r. o godz. 9.00.
  7. Zasady rekrutacji dostępne są na stronie internetowej przedszkola http://www.przedszkole2.cieszyn.pl i na tablicy ogłoszeń dla rodziców w budynku przedszkola.

   Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w    Cieszynie będzie przeprowadzona odrębnie tj.:

 - rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do Przedszkola nr 2 – Integracyjnego i tam składają podania do 26 marca br.,

- kwalifikację (nabór) dzieci niepełnosprawnych prowadzić będzie komisja powołana przez

   Dyrektora Przedszkola nr 2 - Integracyjnego.

               Zasady rekrutacji 2015!!!

Kategoria: General
Napisał: przedszkole
.

Designed by: StronyDlaFirm.eu