Przedszkole Integracyjne nr 2 w Cieszynie
https://przedszkole2.cieszyn.pl/uploads/images/naglowki/onas1.png

Program przedszkola

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu
– o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi,
patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.
Robert Fulghum

Program przedszkola

Przedszkole pracuje w opraciu o Program Autorski „Odkrywam siebie i świat” zatwierdzony w dniu 12.10.1999 r. przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Program ten opracowała nasza kadra pedagogiczna w czasie trzech pierwszych lat doświadczeń w obszarze integracji.

Korzystamy także z innych własnych programów:

Jakie metody uważamy za szczególnie przydatne w realizacji zadań przedszkola?

 1. Metoda Dobrego Startu – opr. M. Bogdanowicz.
 2. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
 3. Programy aktywności M. Ch. Knill.
 4. Program „Dotyk i Komunikacja” Ch. Knill.
 5. Program rozwijający percepcję wzrokową „Wzory i Obrazki” M. Frostig, D. Horne.
 6. Ćwiczenia grafomotoryczne wg H. Tymichowej.
 7. Terapia zabawą J. Baran.
 8. „Poranny Krąg” – polisensoryczna stymulacja wg pór roku i żywiołów w adaptacji J. Kielina.
 9. Techniki wyzwalania aktywności proponowane przez H. Olechnowicz (Metoda Medali, Królowanie, Gniazdowanie, Niezauważalne Zauważanie, Metoda Cofniętego Zegara, Terapia Kuchenna, Uważność Życzliwego Świadka).
 10. „Rytmy – gimnastyka z muzyką” R. Przyborowska-Wynimko.
 11. Metody Edukacji Matematycznej wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 12. Modyfikacje programów:
  • „Spójrz inaczej” A. Kołodziejczyka;
  • „Jak żyć z ludźmi” oprac. A. Kobiałka;
  • „Gry i zabawy przeciwko agresji” N. Portmann;
  • „Gry i zabawy ruchowe” K. Vopel;
  • „Dziecko nadpobudliwe – program korekcji zachowań” T. Potempska, E. Opolska;
  • „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” A. Faber, E. Marzlish.
 13. Bajka i metafora w koncepcji Ericksonowskiej oraz Hipnoza Ericksonowska.
 14. Pedagogika zabawy – Klanza.

Designed by: StronyDlaFirm.eu